หอมญี่ปุ่น ปลูกได้ในไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

   หอมญี่ปุ่น ลำต้นจริงจะเป็นแผ่นอยู่ระหว่างรากและใบ ใบมีลักษณะเป็นหลอดยาว คล้ายใบหอมขนาดใหญ่ มีจำนวน 6-7 ใบต่อต้น โดยใบนอกจำนวน 4 ใบ จะเป็นใบแก่ ใบอ่อนจะอยู่ด้านในจำนวน 2-3 ใบ

     ลำต้นเทียม คือ ส่วนของกาบใบ ทำหน้าที่สะสมอาหารเป็นส่วนที่นำมาบริโภคซึ่งจะขยายตัวตามความยาว โดยทั่วไปลำต้นเทียมสูง 25-75 เซนติเมตร ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และการแยกกอ ส่วนที่นำมาบริโภคคือลำต้นเทียมที่มีลักษณะกลมยาวสีขาว จะประกอบด้วยน้ำตาล และโปรตีนสูง พร้อมมีสารกระตุ้นต่อมน้ำตาด้วย

     ปัจจุบันมีการนำมาปลูกในประเทศไทยหลายพื้นที่ สำหรับดินที่เหมาะสมในการปลูกควรเป็นดินร่วนซุย หรือร่วนปนทราย หน้าดินลึก ระบายน้ำได้ดี และมีอินทรียวัตถุสูง จะไม่สามารถเจริญได้ดีในดินที่เป็นกรดจัด pH ที่เหมาะสมคือ 0.6-6.8 ในดินที่มี pH ต่ำ ควรใส่ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูก ต้นหอมชนิดนี้ปกติจะไม่ลงหัว แต่ในกรณีที่มีช่วงแสงยาวกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน และมีอุณหภูมิสูงกว่า 20 ํC หัวจะเจริญแต่จะมีขนาดเล็กไม่เกิน 10 ซม. และเมื่อผ่านอุณหภูมิต่ำกว่า 13 ํC และช่วงแสงสั้น พืชจะแทงช่อดอก ส่วนในเขตร้อนดอกจะไม่เจริญ สภาพแปลงปลูกควรได้รับแสงอย่างเต็มที่

     แปลงเพาะกล้าหากเป็นช่วงฤดูฝนควรอยู่ภายใต้หลังคาพลาสติก ส่วนฤดูร้อนหรือฤดูหนาวควรใช้อุโมงค์ตาข่าย ขึ้นแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ใส่ปูนขาวประมาณ 30 กรัมต่อตารางเมตร ผสมด้วยปุ๋ยคอกประเภทมูลไก่แต่ไม่ควรใช้มูลไก่ชนิดอัดเม็ด ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร คลุกให้ทั่วแปลง แล้วรดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่ต้องถึงกับแฉะ

      เมล็ดที่นำมาเพาะควรบ่มก่อนโดยการแช่เมล็ดในน้ำผสมยากันรา นานประมาณ  15 นาที แล้วเอาขึ้นมาผึ่งลมประมาณ 30 นาที แล้วห่อด้วยผ้าไว้ 1 คืน จากนั้นนำเมล็ดที่บ่มแล้ว หยอดในแปลงเพาะกล้าขีดร่องขวางแปลงลึก 1 เซนติเมตร ห่างประมาณ 10 เซนติเมตร หยอดเมล็ดที่บ่มแล้วห่างกัน 1 เซนติเมตร กลบดินบาง ๆ แล้วคลุมด้วยฟางข้าว

     รดน้ำวันละ 1 ครั้ง เมื่อมีอายุได้ 2 เดือน จึงย้ายไปปลูกในแปลง หรือสังเกตเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเทียมประมาณ 8 มิลลิเมตรขนาดของลำต้นจะเท่ากับดินสอ กล้าสำหรับย้ายปลูกให้ตัดปลายสูงกว่ายอดประมาณ 2 เซนติเมตร ตัดรากให้เหลือประมาณ 1 เซนติเมตร แช่รากในน้ำผสม ไดเทนเอ็ม 45 นาน 10 นาที ก่อนย้ายปลูก

     ดินสำหรับปลูกต้องเตรียมก่อนด้วยการขุดพลิกดินตากแดดอย่างน้อย 14 วัน เพื่อฆ่าเชื้อในดิน กำจัดวัชพืช หากสภาพดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่

     หลังเตรียมแปลงปลูกแล้ว ก่อนปลูกต้องรดน้ำในแปลงให้ชุ่มแต่ไม่ต้องถึงกับแฉะ ปลูกโดยขุดร่องลึก 30 เซนติเมตร ห่างกัน 80 เซนติเมตร เลือกต้นกล้าที่มีขนาดเท่ากันมาลงปลูกในแปลงเดียวกันก่อน กลบดินแล้วรดน้ำตามให้ทั่วทั้งแปลง

      หลังปลูก 20 วัน โรยปุ๋ยคอกลงในร่องปลูก แล้วกลบดินพูนโคน อายุได้ 40 วัน โรยปุ๋ยอีกครั้ง แล้วกลบดินพูนโคนต้นถึงระดับใบล่าง

      เมื่ออายุได้ 60-80 วัน จะมีหัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 เซนติเมตร เลือกหัวที่มีทรงกลม ไม่มีรอยแตก หรือรอยแผล ตัดใบออกให้เหลือก้านใบไม่เกิน 3 เซนติเมตร ล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้งเพื่อส่งจำหน่ายหรือนำมาบริโภคต่อไป.

ที่มา : เดลินิวส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ