มรดกจากพ่อหลวง วันนี้ของ “โครงการหลวง” เดินหน้าสืบสานพระราชดำริ

  •  
  •  
  •  
  •  

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เพื่อพสกนิกรชาวไทย “ไทยรัฐออนไลน์” ขอนำท่านผู้อ่านมาทบทวนความสำเร็จของ  โครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกครั้ง พร้อมกับเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการตามโอกาสจะเอื้ออำนวย

ทั้งนี้ โครงการหลวงริเริ่มจากโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่ชาวเขาเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งถือว่า เป็นปัญหาสำคัญในอดีต

โครงการหลวง เร่ิมต้นมาจาก พ.ศ.2512 พระองค์เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเขาที่บ้านดอยปุย จ.เชียงใหม่ ทรงทราบว่า ปลูกฝิ่น และมีฐานะยากจน แม้มีรายได้จากการเก็บพืชอื่นๆ คือ ท้อพื้นเมืองขายบ้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้น เมื่อครั้งเริ่มต้น มี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

เป้าหมายหลักๆ ของโครงการหลวง คือ 1. ช่วยชาวเขา 2. ลดการทำลายป่าไม้และต้นน้ำ 3. กำจัดการปลูกฝิ่น 4. รักษาดินใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง และ 5. ปลูกพืชเพื่อเพิมผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันโครงการหลวงดำเนินโครงการใน 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มี 4 สถานีวิจัย 21 ศูนย์ส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น 6 หมู่บ้านพัฒนา รวมเป็น 267 หมู่บ้านในเขตปฏิบัติการ สำหรับการดำเนินงานนั้น โครงการหลวงจะวิจัย แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขาปลูกดอกไม้ พืชผัก และผลไม้เมืองหนาว รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็น เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและสภาพพื้นท่ี่

เมื่อได้ผลผลิตแล้วบางส่วนใช้บริโภคในครัวเรือนของชาวเขา และวางขายในตลาดท้องถิ่น ขณะที่อีกส่วนขายผ่านระบบการตลาดของโครงการหลวง ทั้งในรูปแบบหน้าร้านแบรนดอยคำโดยตรงสู่ประชาชนทั่วไป นอกจากนั้น ยังขายให้องค์กรที่รับซื้อตรง อีกส่วนหนึ่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูป

ผลผลิตของโครงการหลวงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าสดขึ้นชื่อ มีดังเช่น สตรอว์เบอร์รี พีช กีวีฟรุต เสาวรส กาแฟอาราบิก้า เห็ดหอม กะหล่ำปลีรูปหัวใจ คะน้า เบบี้ฮ่องเต้ ยอดซาโยเต้ เป็ดพันธุ์พิเศษ ปลาเรนโบว์เทราต์ และกุ้งก้ามแดง ฯลฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปยิ่งมีมากมาย โดยเฉพาะแบรนด์ดอยคำ ซึ่งกลุ่มเครื่องดื่มเช่น น้ำเสาวรส น้ำมะเขือเทศ น้ำพีช และน้ำมังคุด กลุ่มผลไม้อบแห้ง เช่น สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง และแคนตาลูปอบแห้ง ฯลฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง ฯลฯขณะเดียวกัน โครงการหลวงยังเปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยว ศึกษาวิถีชีวิตผู้เข้าร่วมโครงการ เรียนรู้การดำเนินงาน อุดหนุนผลิตภัณฑ์และใช้บริการบ้านพักรับรองโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์