สาวออฟฟิศกลับบ้านเกิดทำเกษตร ตามแนวพ่อหลวง ร.9

  •  
  •  
  •  
  •  

น.ส.อัญชลี บุญธรรม อดีตพนักงานมนุษย์เงินเดือนใน กทม. กลับบ้านเกิดที่ จ.ตราด มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม นำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กับชาวไทยมาปรับใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่เพียง 2 ไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด มีรายได้จากการเก็บผลผลิตทางการเกษตรขายมีเงินหมุนเวียนในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน

น.ส.อัญชลี บุญธรรม เผยว่า เดิมทำงานอยู่ใน กทม.นานกว่า 20 ปี ตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาดูแลพ่อแม่ที่ จ.ตราด เริ่มแรกก็ยังไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไร เลยลองทำอาชีพเกษตรกรรม เริ่มศึกษาและน้อมนำเอาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9 มาปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวของตนเองมาเป็นทำการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหลายอย่าง สามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร หลังจากที่หันมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ 2560 ที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีรายได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพของ พระองค์ท่าน พระองค์ได้ทำไว้ให้ประชาชนชาวไทยอย่างมากมายจนไม่สามารถจะกล่าวได้หมด.

ที่มา : ไทยรัฐ