แก้ปม“ล้งจีน”กว้านซื้อผลไม้สดหมดสวน! จับคู่พันธมิตร 2 ประเทศอุ้มโรงงานแปรรูป

  •  
  •  
  •  
  •  

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า สมาคมฯมีแผนนำสมาชิกผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้แปรรูป ไปเจรจาสร้างพันธมิตรการค้ากับผู้ประกอบการจีน เพื่อแก้ปัญหาพ่อค้าชาวจีนเข้ามาตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้งจีน) ในไทยแล้วกว้านซื้อผลไม้จากชาวสวน เช่น ทุเรียน มะม่วง จนบางช่วงบางเวลาเกิดปัญหาขาดแคลน ส่งผลต่อการผลิตผลไม้แปรรูป จึงจะเจรจากับจีนให้เน้นทำธุรกิจร่วมกัน ทั้งการส่งออกผลไม้สดและแปรรูป

ทั้งนี้ ผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียน, มะม่วง, ลำไย, สับปะรด, มะพร้าว เป็นที่ต้องการตลาดจีน ส่งผลให้โรงงานต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ปีนี้ถือว่าโชคดีที่ผลไม้ออกมาจำนวนมาก ต่างจากปีก่อนที่เกิดภัยแล้ง แถมมีล้งจีนเข้ามาเหมาซื้อผลไม้จากชาวสวน จนโรงงานต้องลดกำลังผลิตลง 50% ทั้งๆที่คำสั่งซื้อ (ออเดอร์) มีจำนวนมาก การสร้างเครือข่ายพ่อค้าจีนกับไทย จะช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่ผ่านมาผู้ผลิตอาหารแปรรูปและผลไม้แปรรูป พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการบริโภคของทั่วโลก โดยเฉพาะการอบแห้ง ที่ต้องรักษาคุณสมบัติของอาหารให้มากที่สุด และเก็บรักษาได้นานเพราะผลไม้และผักแปรรูปมีมูลค่าสูงกว่าผักและผลไม้สด 30-50% ตลาดส่งออกหลักๆคือจีนและญี่ปุ่น และปัจจุบัน อาหารแปรรูปที่ส่งออกคิดเป็น 20% ของการส่งออกอาหารที่มีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์