พ่อค้านปลูกอ้อยวิธี KAS ขอ 1ไร่พบความจริงได้ 28ตัน

  •  
  •  
  •  
  •  

          หลังจากที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย และบริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยด้วย KUBOTA (Agri) Solutions คือทำเกษตรครบวงจร หรือ KAS  ด้วยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกทำการเกษตรใน ทุกขั้นตอน พร้อมให้คำปรึกษาสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับศักยภาพชาวไร่อ้อย ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรวมทั้งการบริหารปัจจัยการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนทัศนคติดั่งเดิมของเกษตรกรในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะวิธีปลูกด้วยระยะห่าง เพื่อที่จะให้เครื่องจักรกลทำงาน ในการกำจัดวิชพืช การให้ปุ๋ยเกษตรกรบอกว่าเปลืองเนื้อที่ และไม่ทางที่จะให้ผลผลิตได้มากกว่า โดยให้เหตุตามประสาชาวบ้าน ปลูกน้อยจะได้มากได้อย่างไร

         กริชอารักษ์  รักษาผล เกษตรกรหัวก้าวหน้าแห่งหมู่ที่ 7 ต.บ่อใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หลังจากกลับจากแสวงโชคในเมืองกรุงกลับถิ่นเดิม เพื่อมุ่งหวังที่จะทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ ตั้งใจจะร่วมโครงการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย และบริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด แต่คุณพ่อปฏิเสธให้เหตุผลว่า ชีวิตอยู่กับอ้อยมาตลอด เข้าใจอ้อยดี การจะให้ปลูกอ้อยแบบระยะห่างไม่มีเหตุผลใดที่จะให้ผลผลิตได้มากกว่า ในที่สุดเขาขอที่ทำกินเพียง 1 ไร่เป็นแปลงทดลอง พบว่ารุ่นแรกได้ผลผลิตถึง 28 ตันต่อไร่จากเดิมที่ได้เพียง 12 ตันต่อไร่เท่านั้น ทำให้ชาวบ้านหันมาสนใจบ้างวันนี้เขาปลูกอ้อยด้วยวิธีนี้ 60 ไร่ ลองฟังเสียงดู(คริป)