ฉุดไม่อยู่!สับปะรดปัตตาเวียบ้านคา

  •  
  •  
  •  
  •  

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า “สับปะรดปัตตาเวีย” หนึ่งในผลไม้ในโครงการชั่งหัวมันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และเป็นพืชต้นแบบการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นของดี จ.ราชบุรี ไปแล้ว เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความเป็นกรด ด่างสูง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดแปลงใหญ่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ส่งผลให้สับปะรดปัตตาเวียมีรสชาติหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม เนื้อสีเหลืองสวย ละเอียด หนา นิ่มมีตาค่อนข้างตื้น ปอกง่าย สามารถรับประทานได้ทั้งเนื้อ ทั้งแกน เป็นที่ต้องการของตลาดผลไม้สด

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดแปลงใหญ่ ต.หนองพันจันทร์ หรือ “สับปะรดปัตตาเวียบ้านคา” มีพื้นที่ดำเนินการ 1,014 ไร่ จากเกษตรกร 82 ราย โดยได้รับคำแนะนำและส่งเสริมจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด การวางแผนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตผล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทุกแปลง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา อีกด้วย

ขณะนี้ สับปะรดปัตตาเวียบ้านคา ได้เข้าร่วม “โครงการรับซื้อสับปะรดแปลงใหญ่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี” กับบริษัทค้าปลีก เทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้เกษตรกรเข้าใจในการบริหารจัดการและทำให้ห่วงโซ่การผลิตเกิดความสมบูรณ์อย่างแท้จริง นอกจากนี้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งออกสับปะรดปัตตาเวียบ้านคา ไปยังประเทศมัลดีฟส์ เพื่อเป็นการทดลองตลาดที่ประเทศมัลดีฟส์ จำนวน 300 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท โดยคัดสรรสับปะรดผลสดคุณภาพดีที่มีขนาด 1 กิโลกรัมต่อหัว ในขณะที่ขายที่แปลงในประเทศไทยได้ราคาประมาณ 10-14 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่ Mr. Mohamed Rasheed ผู้แทนสำนักงานการค้าประเทศมัลดีฟส์ เข้าหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการตลาดร่วมกัน ระหว่างขบวนการสหกรณ์ไทยกับผู้ประกอบการในมัลดีฟส์

ที่มา :แนวหน้าออนไลน์