อย่ามองข้าม! รวยด้วย”กระเพรา”เดือนละกว่าครึ่งแสน

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย..ดลมนัส  กาเจ

          “การปลูกกระเพราใช้เวลา 1 เดือนตัดยอดขายได้แล้ว และเก็บเกี่ยวได้รุ่นละ 4 เดือน อย่างผมมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 10 ไร่ สลับลงชุดละ 2.5 ไร่ เก็บทุกวัน เฉลี่ยมีรายได้เดือนหักทุนทุกกอย่างแล้ว  เหลือกกำไรมากกว่าเดือนละ 6 เหมื่นบาท”

          จากประสบการณ์ที่เป็นผู้บุกเบิกและส่งเสริมเกษตรกรปลูก”กระเพรา” ในโครงการ”เกษตรกรสันติราษฏร์” ของ”เครือเจริญโภคภัณฑ์”(ซีพี)ในพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในฐานะผู้จัดการทั่วไปสวนเกษตรซีพีชลบุรี ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด(ซีพีเอส) ทำให้ “ปรีชา  ไขศรีแก้ว”  ตัดสินใจลาออกจากพนักงานซีพีเอส โดยมีความตั้งใจจะเป็นเกษตรกรเต็มขั้นในปี 2558 หันมาปลูกกระเพราเองในพื้นที่ 10 ไร่ที่บ้านเขาอำนวยสุข ต.หนองเหียง อ.พนัสนคม ป้อนให้ซีพีเอส หักต้นทุนแล้วยังมีกำไรเดือนละราว 6 หมื่นบาท

          ปรีชา บอกว่า เริ่มต้นอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ซีพีเอส  เป็นผู้จัดการทั่วไปสวนเกษตรซีพีชลบุรี ของซีพีเอส ได้ลาออกมาเข้าร่วมโครงการกับซีพีเอส พร้อมชักชวนชาวบ้านมาเป็นสมาชิกโครงการเกษตรกรต่อเนื่อง จำนวน 40 คน มาปลูกกระเพรา อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทซีพี เช่น สายพันธุ์ต้องมาจากซีพี คุณภาพจะต้องได้รับการยอมรับจากซีพี และวัตถุดิบที่ผลิตได้ต้องส่งให้แก่ซีพีเท่านั้น

        ปรีชา บอกว่า โครงการปลูกต้นกะเพรา ที่นำไปเสนอกับสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการ แรกๆชาวบ้านก็ไม่มีความมั่นใจต่อโครงการนี้ พอเข้าร่วมมาในระยะหนึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จ และสามารถสร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัว ทำให้แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนถึงขณะนี้สมาชิกสามารถเก็บใบกะเพราได้ประมาณวันละ 8-10 กิโลกรัมต่อ 1 ราย ตามราคาที่ซีพีประกันราคาไว้กก.ละ 70 บาท

      “การปลูกกระเพราใช้เวลา 1 เดือนตัดยอดขายได้แล้ว และเก็บเกี่ยวได้รุ่นละ 4 เดือน อย่างผมมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 10 ไร่ สลับลงชุดละ 2.5 ไร่ เก็บทุกวัน พอครบ 4 เดื่อนปลูกใหม่ เท่ากับว่า 2.5 ไร่ เก็บทุกวัน พอแปลงนี้หมดอายุ คืออายุ 4  เดือนแล้ว ก็ไปเก็บแปลงใหม่สลับแบบนี้ทั้งปี เฉลี่ยแล้วมีรายได้หักต้นทุนทุกกอย่าง  เหลือกกำไรมากกว่าเดือนละ 6 เหมื่นบาท” ปรีชา กล่าว

     ก็อย่างมองข้าม แค่ปลูกกระเพราเพียง 10 ไร่ มีรายได้สุทธิ์ ถึงเดือนละกว่าครึ่งแสนบาท อยากเรียนรุ้ ปลูกกระเพราอย่างไร ปลูกกล้วยหอม”คาเวนดิช”ที่แปลงสาธิตของ ซีพีเอส  ที่ อ.พนัสนิคม และการปลูกมะละกอฮอนแลน์ด์ จนรวย เราจะพาไปดูให้เห็นชัดๆด้วยต้วเอง และเรียนรู้ทุกกระบวนการปลูก การดูแล เก็บเกี่ยวเพื่อส่งออก ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  ค่าลงทะเบียน  1,600 บาท รวมทุกอย่าค่ารถ ค่าอาหารมื้อเช้า เที่ยง และอาหารว่างช่วงเย็นด้วย

     สนใจโอนเงินเข้าบัญชีคุณหนึ่งฤทัย  แพรสีทอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เลขบัญชี 4081165827  หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ ที่หนึ่งฤทัย 089-7835887