“ชุติมา”ยัน”กบ-เขียด-ปู-ปลา”กลับคืนมาในนาอินทรีย์

  •  
  •  
  •  
  •  

    “ชุติมา” ชมเป๊าะชาวนาอ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ มีความตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์ ทำให้ กบ เขียด ปู ปลา ที่เคยหายไปจากท้องนาก็เริ่มกลับคืนมามากขึ้น สุขภาพของสมาชิกก็ดีขึ้น ข้าวมีความหอมเพิ่มขึ้น ขายได้ราคาสูงขึ้น ระบุกรมการข้าว กำลังเร่งตรวจประเมินแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นี้

            นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ว่า ได้พบปะกับเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนสำโรง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของแปลงเกษตรกรในการทำนาอินทรีย์ โดยตรวจประเมินพื้นที่ปลูก แหล่งน้ำ การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

                นางสาวชุติมา กล่าวต่อไปว่า ในการลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษครั้งนี้ ได้เห็นความตั้งใจจริงของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์ โดยเกษตรกรให้ข้อมูลว่า เดิมข้าวหอมมะลิหอมมาก แต่หลังจากทำนาโดยพึ่งสารเคมี ทำให้ความหอมลดลง คนในหมู่บ้านก็สุขภาพไม่ดี จึงชักชวนสมาชิกให้ปรับเปลี่ยนมาทำข้าวอินทรีย์  นอกจากนี้สัตว์ อาทิ กบ เขียด ปู ปลา ที่เคยหายไปจากท้องนาก็เริ่มกลับคืนมามากขึ้น สุขภาพของสมาชิกก็ดีขึ้น ข้าวมีความหอมเพิ่มขึ้นและสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาสูงมากขึ้น มีตลาดรองรับชัดเจน สมาชิกสามารถจำหน่ายข้าวได้เดือนละ 2 – 3 ตัน

                ​สำหรับผลการตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ ณ บ้านโนนสำโรง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ พบว่า กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้น โดยแต่ละกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีความรู้ในด้านของการผลิตข้าวอินทรีย์อยู่แล้ว สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดการผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้ มีบางกลุ่มที่มีแปลงนาใกล้แปลงปลูกอ้อย เกษตรกรยอมลดพื้นที่แปลงนาลงเพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชนในการป้องกันไม่ให้สารเคมีจากแปลงอ้อยมาปนเปื้อนแปลงที่เกษตรกรตั้งใจทำนาอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว กำลังเร่งตรวจประเมินแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 17 แปลง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม นี้

                “เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการนาอินทรีย์ หรือผู้ประกอบการที่สนใจรับซื้อผลผลิตคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนหมอข้าว 1170 กด 4” รมช.เกษตรฯกล่าว