ถกพัฒนาข้าวไทยให้เหนือคู่แข่ง

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                        ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์(ซ้ายสุด) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์(กลาง)

สภาเกษตรกรฯหารือมหาวิทยาลัยรังสิต หาแนวทางพัฒนาข้าวไทยให้เหนือคู่แข็งโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 105 ควรเพิ่มความหอม นุ่ม น่ากินกว่าเดิม ชี้การส่งเสริมข้าวอินทรีย์ ข้าวสี และข้าวเหนี่ยว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คู่แข็งยังไม่มี

            24 ส.ค.60:นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุม “การปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเร็วๆนี้ว่า  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง  ได้ร่วมหารือกันถึงแนวทางการพัฒนาข้าวไทย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีคณะนวัตกรรมเกษตร ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพข้าว มีงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การวิจัยข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาเกษตรกรฯให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  มองว่า เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและจะนำไปสู่การร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป  

          ทั้งนี้ สภาเกษตรกรฯ ได้เสนอทิศทางการพัฒนาข้าวไทยควรต้องหนีคู่แข่งให้ได้ ต้องไม่ผลิตข้าวแบบเดิมอย่างที่เป็นมา   ต้องดูคู่แข่งการตลาด เช่น เวียตนาม อินเดีย หรือแม้แต่เมียนมาร์  มีข้าวพันธุ์อะไรบ้างที่นำมาแย่งตลาด   ไทยต้องพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรให้เหนือกว่า เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ที่ส่งเสริมการเพาะปลูกและการตลาดมาไม่น้อยกว่า 10 ปีนั้น ควรมีเวอร์ชั่น 2  ที่หอม นุ่ม น่ากินกว่าเดิม เป็นต้น 

           อีกเรื่องคือแต่ละพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาคควรมียุทธศาสตร์ข้าวของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างทางการตลาด  เช่น ปลูกข้าวออร์แกนิค  ข้าวเหนียว หรือข้าวสีต่าง ๆ จะได้ไม่ต้องแย่งกันขายและตัดราคาในตลาดเดียวกัน  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้มาด้วยงานวิจัยและพัฒนา โดยความสำคัญที่จะสร้างการใช้ประโยชน์ของผลวิจัยกับความยั่งยืนในอาชีพทำนา คือควรส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีอยู่ในทุกองค์กร สถาบัน วางแผนการวิจัยระยะยาว และควรให้ชาวนามีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อวิจัย และร่วมในงานวิจัยที่ใช้พื้นที่จริงของชาวนาเป็นแปลงศึกษา  อันจะตรงเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไปในอนาคต   

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ