เปิดขายแล้ว “ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2”ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ปลูกได้ทั้งปี

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่าย ข้าวพันธ์กข-แม่โจ้ 2 ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งปี คุณสมบัติพิเศษเมล็ดเรียว หอม นุ่ม อร่อยทุกเมล็ด ข้าวอุ่นแล้วไม่แฉะและไม่ติดกัน  พร้อมเปิดจำหน่ายแล้ว ทั้งเมล็ดพันธุ์ ข้าวเปลือก และข้าวสาร

          สำหรับข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้2 เป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว ต้นเตี้ยและไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ ตลอดทั้งปี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2555 รางวัลระดับดีเด่น เรื่อง “ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้ 2”จากสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัย และพัฒนาข้าวกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ แม่โจ้ 2จากข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

         หลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งสิ้น 11 ปี การปรับปรุงพันธุ์ได้เริ่มในฤดูนาปี 2547 จากนั้น ในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับกรมการข้าว จึงขอส่งข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2เข้าร่วมปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี จำนวน 3 ฤดูรวมทั้งปลูกเปรียบเทียบผลผลผลิตในนาราษฎรจำนวน 2 ฤดูและทดสอบปฏิกิริยาต่อโรค แมลงศัตรูข้าวทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนทำการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะกรรมการรับรองพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้พันธุ์รับรอง ชื่อ กข-แม่โจ้ 2

          จากวันนั้น ถึงวันนี้ เป็นระยะเวลากว่า 11 ปี ถือเป็นความสำเร็จที่ทีมงานนักวิจัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถปรับปรุงข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ปลูก ให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวเหนียว ที่หอม นุ่ม อร่อย ขณะนี้ ข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2พร้อมมีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้เกษตรกรสำหรับนำไปเพาะขยายพันธุ์ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โทรศัพท์ 09 5676 4747 และมีข้าวสารจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทุกวันศุกร์ – เสาร์ ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้