โลกไปไกลแล้ว ใช้ CRISPR เพิ่ม-ตัดยีนส์ในพืช

  •  
  •  
  •  
  •  

          ขณะที่เรายังต่อต้านและคัดค้านในการนำเทคโนโลยีชีวภาพว่าด้วยการตัดแต่งพันธุวิศวกรรม หรือพืชจีเอ็ม แต่โลกไปไกลกว่านั้นแล้ว นักวิทยาศาสตร์ ใช้ CRISPR เพื่อที่จะเพิ่มหรือตัดออกลักษณะใดลักษณะหนึ่งของพืชนั้น ทำได้เร็วกว่า แม่นยำกว่า ง่ายกว่า และหลาย ๆ กรณี จะถูกกว่า การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการปกติ หรือ วิธีการเก่า ๆ ของพันธุวิศวกรรม

          แม้ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะใช้ CRISPR ในการเพิ่มยีนส์ จากชนิดพันธุ์อื่นให้กับพืช แต่ในหลาย ๆ ห้องปฏิบัติการก็กำลังทำงานที่จะใช้ความหลากหลายของยีนส์ที่มีอยู่ภายในชนิดพันธุ์พืชนั้น ซึ่งในความเป็นจริง การเพิ่มลักษณะที่มีคุณค่าทางการเกษตร ไม่จำเป็นต้องเพิ่มดีเอ็นเอจากชนิดพันธุ์อื่น

          พืชที่ผ่านการแก้ไขยีนส์มีศักยภาพที่จะช่วยเสริมสิ่งที่พันธุวิศวกรรมยังทำไม่ได้ เช่น ทำให้พืชมีผลผลิตสูง ทนแล้ง ต้านทานโรค มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ทำให้รสชาติดีขึ้น นอกจากนี้ CRISPR ยังใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เฉพาะในข้าวโพดเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และมันสำปะหลัง

         ก็หวังว่าผู้บริโภคจะให้การยอมรับพืชที่ผ่านการแก้ไขยีนส์ (gene-edited crops) เนื่องด้วยวิธีการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถ่ายฝากยีนส์จากชนิดพันธุ์อื่น

         แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้บริโภคจะตอบสนองอย่างไร หรือ ถ้ายีนส์นั้นส่งผลต่อลักษณะที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภค แต่ศักยภาพการใช้ CRISPR เชิงการค้าจะลดลงถ้าหน่วยงานด้านเกษตรในสหรัฐและยุโรป ตัดสินใจที่จะกำกับดูแลเช่นเดียวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม

        เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ง่ายกว่าเก่า แก้ปัญหาข้อห่วงกังวลจากการถ่ายฝากยีนส์จากชนิดพันธุ์อื่น แต่อาจติดปัญหาเรื่องการกำกับดูแล ไม่ว่าสหรัฐและยุโรปจะว่าอย่างไร เท่าที่ลองสอบถามในบ้านเรา ดูเหมือนว่าจะกำกับดูแลเหมือนการดัดแปลงพันธุกรรม คงจะสิ้นหวังอีกตามเคย

       อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cen.acs.org/articles/95/i24/CRISPR-new-toolbox-better-crops.html