ปลูกไผ่กิมซุงผสมยางฯ สวนสมรมแดนอีสาน

  •  
  •  
  •  
  •  


“เกษตรกรส่วนใหญ่มักคิดว่า ไผ่ไม่มีทางอยู่ร่วมกับสวนยางพาราได้ ปี 2555 จึงลงทุนซื้อที่ดิน 21 ไร่ วางแผนสร้างสวนยางพาราแบบไร่นาสวนผสม เป็นสวนยาง 15 ไร่ ทำนา 3 ไร่ และบ่อน้ำอีก 3 ไร่ เริ่มด้วยปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชคลุมดิน เพื่อควบคุมวัชพืชและช่วยรักษาความชื้นในฤดูแล้ง ลงกล้ายางใหญ่ และปลูกไผ่กิมซุง หรือไผ่ตงลืมแล้งไปพร้อมกัน ในระหว่างร่องยางอีก 300 กอ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ยางก็เติบโตได้ดีเหมือนปกติ ไผ่ก็เช่นกัน ปีเดียวให้หน่อไว้กินไว้ขายได้ทุกๆเดือน

ประสิทธิ์ กาญจนา หรือ อ.แดง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ลงทุนทำแปลงปลูกยางพารา บ้านห้วยขาม ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ให้เหตุผลไผ่ตงกับยางอยู่ร่วมกันได้ เพราะมีระบบรากหากินในระดับที่แตกต่างกัน

รากไผ่หากินปุ๋ย น้ำ ธาตุอาหาร ในระดับผิวดินลึกไม่เกิน 30 ซม. ส่วนยางระบบรากหากินในระดับความลึก 1 เมตร นำมาปลูกรวมกันได้ ไม่มีปัญหาแย่งอาหาร

นอกจากนั้น อ.แดง ยังได้ทดลองนำพืชชนิดอื่นมาทดลองปลูกร่วมกับสวนยางด้วย มีทั้งกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยตานี มะละกอ หรือไม้ขนาดใหญ่อย่างต้นสัก…ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานได้เห็นของจริงว่า สามารถทำได้จริงอย่างต้นสัก…ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานได้เห็นของจริงว่า สามารถทำได้จริง

และจริงๆ แล้ว อ.แดง บอกว่า การทำเกษตรแบบผสมผสาน นำพืชตัวอย่างมาปลูกร่วมกับยางพารานั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด…หากเป็นเรื่องเก่าๆดังเดิมที่มีคู่สวนยางมานานแล้ว โดยเฉพาะสวนยางในภาคใต้ มีปลูกทั้งยาง ผลไม้ พืชผักสวนครัว สมุนไพร ปนกันมั่ว อย่างที่คนใต้เรียกว่า สวนสมรม

แต่แล้วด้วยนโยบายส่งการปลูกยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงและมีออก พ.ร.บ.ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ใหม่ของ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) พ.ศ.2503ได้กำหนดให้สวนยางทุกแปลงที่มาขอเงินสนับสนุนจาก สกย.ต้องปรับพื้นที่ให้โล่งเตียน ไม่ให้มีไม้ชนิดอื่นเหลืออยู่ในแปลงเลย
ในที่สุดสวนยางพาราสมรม สวนยางเกษตรผสมผสาน ที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นได้กลายสภาพเป็นสวนยางเชิงเดี่ยว มีแต่ยางล้วนๆ ไม้ชนิดอื่นถูกตัดถางโค่นทิ้งไปหมดตั้งแต่นั้นมา

แต่มาปี 2531 เกิดอุทกภัยใหญ่ดินโคลนถล่มในพื้นที่ อ.พิปูน และ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ต้นยางถูกน้ำป่าพัดถอนรากถอนโคน ชาวสวนยางอยู่กันอย่างยากลำบากเพราะยางพืชหลักชนิดเดียว ไม่เหลืออะไรให้เลย ไม่มีไม้ชนิดอื่นๆให้เก็บกินประทังชีวิตได้เลย

นับจากวันนั้นมาเรื่องสวนยางผสมผสาน หรือสวนสมรม เริ่มถูกหยิบยกมาพูดคุยกัน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งอาหารยามฉุกเฉิน แต่ไม่จริงจังเท่าไรเพิ่งจะมาจริงๆจังๆเอายุคนี้ ยุคที่ราคายางตกวูบโงหัวไม่ขึ้นนี่แหละ ชาวสวนยางอีสาน ไม่อยากซ้ำรอยชาวใต้ อยากพิสูจน์สวนยางสมรมของจริงด้วยตาตัวเอง สอบถามหยุดได้ที่ 08-9428-0180 email : prasit.k@ubu.ac.th.

 ที่มา ; ไทยรัฐ  : ไชยรัตน์ ส้มฉุน