ข้าวไทยสำคัญไฉน?พบที่ มก.บางเขน 19 ธ.ค. 60

  •  
  •  
  •  
  •  

 

          ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องข้าว โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะนำไปเสนอข่าวเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวในมุมต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดประชุมเวทีข้าวไทย เรื่อง “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์” ในอังคารที่ 19 ธันวาคมนี้ ที่ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.ในงานนี้จะพบกับ “รู้จักข้าว รู้จักกิน” “ข้าวไทย ข้าวสุขภาพ” ศิลปะการสร้างสรรค์เมนูข้าว”

          ทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมาผู้บริโภคข้าวทั้งในไทยและต่างประเทศ มีแนวโน้มบริโภคข้าวไทยน้อยลง เนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นรวมถึงผู้บริโภคจำนวนมากหันมาสนใจบริโภค“ข้าวสุขภาพ”มากขึ้น

          ด้วยเหตุนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณค่าโภชนาการของข้าว การสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวนาถึงรูปแบบการบริโภคสินค้าข้าวที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอีก 9 องค์กร จึงได้จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้าวกับคนไทย”  พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน นักวิชาการข้าว นักโภชนาการ อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษา ชาวนา สาธารณชนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมกว่า 600 คน 

            ภายในงานมีการเสวนากลุ่ม 3 เรื่อง ได้แก่ 1. “รู้จักข้าว รู้จักกิน” สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคถึงลักษณะจำเพาะของข้าว การเลือกใช้ข้าวให้เหมาะกับการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการบริโภค  2. “ข้าวไทย ข้าวสุขภาพ” วิเคราะห์ทัศนคติที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง โทษของการกินข้าว และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเภทและพันธุ์ข้าว ที่มีลักษณะเป็นข้าวสุขภาพ

         3. “ศิลปะการสร้างสรรค์เมนูข้าว” ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ แนะนำผลิตภัณฑ์ ข้าวพร้อมบริโภค เมนูอาหารสร้างสรรค์จากข้าว และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบใหม่ รวมถึงเครื่องดื่มที่ทำจากข้าว โดยมีวิทยากรพิเศษ เชฟชุมพล แจ้งไพร ร่วมการเสวนา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการคุณค่าโภชนาการและคุณประโยชน์ของข้าว การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว อาทิ ข้าวพันธุ์ กข 43 ข้าวพันธุ์ใหม่จากกรมการข้าวที่มีระดับน้ำตาล หรือ G.I. ระดับปานกลางเหมาะกับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวาน

            ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ด้วย จักขอบคุณยิ่

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ