ปาล์มน้ำมันในมาเลเซียไปไกลแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย … รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

เมื่อครั้งที่ยังอยู่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ราวๆ 5 ปีก่อน ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมห้องแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันของบริษัทถือเป็นยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่เมืองอิโปห์ของมเลเซีย ที่ทำธุรกิจเพาะกล้าปาล์มจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต้นปาล์มลูกผสมพันธุ์ดีที่คัดมาแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ปาล์มน้ำมันของมาเลเซียมีความก้าวหน้ากว่าเมืองไทยมาก

ทุกวันนี้มาเลเซียมีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมไปมากแล้ว ทั้งในเรื่องของผลผลิตและปริมาณน้ำมันในผลปาล์ม ตอนนั้นบริษัทที่ว่านี้ผลิตต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปีละประมาณ 6 หมื่นต้นเพื่อขายในประเทศ

การขยายพันธุ์พันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้นจะดรกว่าการขยายโดยวิธีเมล็ด เพราะต้นปาล์มจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีความสม่ำเสมอของต้น ทั้งการเติบโตและผลผลิต เนื่องจากการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่จะนำมาขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ โดยทั่วไปก็คือการคัดเลือกต้นที่ให้ผลผลิตสูง ผลมีขนาดใหญ่ การสุกของผลในทะลมีความสม่ำเสมอ เนื้อหนาและเมล็ดเล็ก

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบหนึ่ง เหมือนกับการปักชำ หรือการตอนกิ่ง คือเป็นการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ ต้นที่ได้เหมือนต้นแม่ทุกประการ คือเหมือน “โคลนนิ่ง”นั่นแหละ  แต่ว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจต่างจากการขยายพันธุ์แบบตอนกิ่งหรือปักชำตรงที่ว่า อาจมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นได้บ้าง เพราะว่าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อที่นำมาขยายพันธุ์มีขนาดเล็กมากและต้องมีการแบ่งเซลล์หลายต่อหลายครั้งเพื่อการเติบโต จึงมีโอกาสผิดเพี้ยนได้มากกว่า

สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันนั้น อาจเป็นวิธีการเดียวของการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ เพราะว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและไม่มีการแตกหน่อ จึงไม่สามารถตอนกิ่งหรือปักชำได้

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้น เติบโตและให้ผลผลิตต่อเนื่องได้มากกว่า 25 ปี ดังนั้นถ้าลงทุนปลูกไปแล้วโดยใช้พันธุ์ไม่ดี ก็ต้องทนอยู่กับต้นนั้นไปนาน บางครั้ง ไม่คุ้มค่าการลงทุนดังนั้นผู้ปลูกต้องหาพันธุ์ปาล์มที่ดีมาปลูก มิฉะนั้นปาล์มน้ำมันเราไม่มีทางสู้คนอื่นได้เลย

บ้านเราถ้าจะให้มีความก้าวหน้าทันโลกได้ก็คือ ต้องมีการพัฒนาพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมสำหรับเมืองไทยขึ้นมาใช้เอง เราต้องใช้ทั้งเงินและเวลา รวมทั้งนักวิจัยที่ทุ่มเทในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้น ต้องใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงพันธุ์ ไม่เหมือนพืชล้มลุกทั้งหลายที่ใช้เวลาสั้นกว่าครับ!