กำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอย

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

                คราวก่อนโน้น เคยพูดภถึงการใช้”ไส้เดือนฝอย”ในการจำกัดแมลงศัตรูพืชมาแล้ว ซึ่งบางคนก็ยังมองว่า ไส้เดือนฝอยคือวายใต้ดิน ก็อย่างที่เคยเล่ามาแล้วครับว่า ก็มีส่วนเหมือนกัน แต่งานวิจัยค้นพบว่า ไส้เดือนฝอยมีประโยชน์ก็เยอะสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชบางอย่างได้ และยังสามารถกำจัดปลวก มหันตภัยที่ทำลายบ้านหมดเป็นหลังๆได้เช่นกัน

                นักวิจัยที่ต้นพบว่าไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกได้ คือ ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้มีการวิจัยต่อเนื่องมาหลายปีพบว่าไส้เดือนฝอย สามารถกำจัดปลวกได้ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าแต่เดิมนั้นการกำจัดปลวกทั้งในบ้านเรือนหรือในสวนก็ตาม คงหนีไม่พ้นเรื่องการใช้ยาเคมีในการกำจัด แต่เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นประโยชน์จากไส้เดือนฝอยได้

                ไส้เดือนฝอยที่ว่านี้เป็นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยครับ พบในดินในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์ที่ทนร้อนและสภาพแวดล้อมต่าง ๆของประเทศไทยได้ดีกว่าสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

                 ทีมนักวิจัยของ ดร.นุชนารถ ได้ทดลองใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์นี้ในการกำจัดปลวก ก็พบว่าปลวกจะเริ่มตายตั้งแต่ 6 ชั่วโมงแรกหลังจากที่ได้ใส่ไส้เดือนฝอยเข้าไปในการทดลอง และจะตายครบ 100% ภายใน 28-30 ชั่วโมง

                นั่นก็คือค่อนข้างเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อปลวกได้รับไส้เดือนฝอยเข้าไปก็คงตายแน่  แต่ไม่อาจรวดเร็วทันใจเหมือนการใช้ยาฆ่าปลวกที่เป็นสารเคมี

                ในจำนวนตัวปลวกที่ตายเนื่องจากไส้เดือนฝอย แต่ละตัว พบว่ามีไส้เดือนฝอยกว่า 20 ตัว ที่สำคัญคือ ไส้เดือนฝอยสามารถขยายพันธุ์ได้อีกในตัวปลวกได้อีก คือสามารถเพิ่มจำนวนไส้เดือนฝอยรุ่นใหม่ตั้งแต่ 200 -700 ตัว ตรงนี้แหละที่จะก่อให้เกิดการตายต่อเนื่องได้

                เนื่องจากปลวกที่ได้รับไส้เดือนฝอยเข้าไป ไม่ได้ตายในทันที อาจมีส่วนหนึ่งที่ไปตายในรัง ไส้เดือนฝอยที่อยู่ในตัวปลวกเหล่านั้นก็จะออกมา และแพร่ระบาดไปยังปลวกที่เหลือต่อไป

                ผลก็คือภายในเวลาไม่นานจำนวนปลวก็จะค่อย ๆ ลดลง

                งานวิจัยนี้พบว่าเมื่อใช้เหยื่อล่อที่ประกอบด้วยขี้เลื่อยไม้และเซลลูโลสที่ผสมไส้เดือนฝอยเข้าไปในนั้น นำไปวางล่อปลวกให้เข้ามากิน ก็จะพบว่าจำนวนปลวกในบริเวณใกล้เหยื่อล่อนั้น จะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ไม่พบอีกต่อไป ภายใน  7 วัน แต่ก็พบว่า มีที่นานที่สุด 120 วัน

                นอกจากนี้ยังลดทองกับปลวกที่อยู่ในไร่นา แปลงมันสำปะหลัง พบว่าถ้ามีการใส่ไส้เดือนฝอยในร่องปลูกมัน จะพบว่าท่อนพันธุ์ที่ถูกทำลายโดยปลวกมีเพียงประมาณ 17% เท่านั้น ในขณะที่การปลูกปกติโดยไม่ใส่ไส้เดือนฝอย มีความเสียหายถึง 59%

              ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นปลวกตามบ้านหรือปลวกในไร่นาก็ตาม การใช้ไส้เดือนฝอยจะสามารถกำจัดปลวกได้อย่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างดี ทำให้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยได้เริ่มมีการผลิตออกสู่ตลาดแล้ว และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากความปลอดภัยทั้งต่อคนและสัตว์ รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมด้วยครับ!