พบแนวทางพิชิตโรคแผลขีดสีน้าตาล”มันสำปะหลัง”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยวสุภาษิต

           โรคแผลขีดสีน้าตาลของมันสำปะหลัง (Cassava brown streak disease) เป็นโรคที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนอนไม่หลับได้

           ทั้งนี้เพราะถ้ามีโรคนี้เกิดขึ้น ก็หมายความว่าเกษตรกรจะไม่ได้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเป็นโรคที่สังเกตได้ยากและพันธุ์ที่ใช้ปลูกไม่มีความต้านทาน

          นายนิเกิ้ล  เทเลอร์(Nigel Taylor) ผู้อำนวยการชั่วคราวของ Institute for International Crop Improvement ที่ Donald Danforth Plant Science Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ St. Louis, Missouri สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า โรคนี้จัดว่าเป็นโรคระบาดในทวีปแอฟริกาตะวันออก และกำลังแพร่ระบาดมาทางทวีปแอฟริกาตะวันตก

          ตอนนี้กำลังจะระบาดไปที่ประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในโลก และจะนำไปสู่ประเด็นความมั่นคงทางอาหารอย่างแน่นอนถ้ามีโรคนี้ระบาด

          แล้วเขาเตรียมตัวกันอย่างไร Nigel และนักวิจัยอื่น ๆ กำลังทำงานเพื่อให้อยู่ในสถานะที่อยู่นำหน้าโรคแผลขีดสีน้ำตาลของมันสำปะหลัง โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เรียกว่า Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat หรือ CRISPR

          เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้นักพันธุศาสตร์ สามารถจำแนกการเรียงลำดับสารพันธุกรรมที่จำเพาะ ของมันสำปะหลัง ผูกมัดเอ็นไซม์เข้ากับลำดับดังกล่าว และตัดเอาออก จะทำให้หยุดการแสดงออกของยีนส์ในลำดับเป้าหมาย

          ด้วยการใช้เทคโนโลยี CRISPR ทำให้สามารถแก้ไขยีนส์ ได้ 2ยีนส์ ที่ทำให้ไวรัสไม่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่และทำลายต้นมันสำปะหลัง    นักวิทยาศาสตร์มีแผนที่จะแก้ไขอีก 5ยีนส์ ที่จะใช้ในการควบคุมโรคที่กำลังแพร่ระบาดเข้ามาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

          ครับ เป็นการเตรียมความพร้อมที่ตรงจุด คือพัฒนาพันธุ์ที่ต้านทานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่อยากนึกถึงประเทศไทยว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างไรบ้าง?

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.agprofessional.com/article/crispr-gene-editing-aims-improve-orphan-crops