การต่อต้านการปลูกพืชจีเอ็มในกานา

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยวสุภาษิต

          ตอนนี้การโต้เถียงในเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือพีชจีเอ็ม มีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศกานา หลังจากที่ประเทศนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นครั้งแรกในปี 2561 คือปีหน้านี้เองครับ

          กลุ่มต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่เรียกตนเองว่า Food Sovereignty Ghana(กลุ่มอธิปไตยด้านอาหารของกานา) ได้แถลงข่าวด้วยถ้อยคำที่รุนแรง (ตามแบบฉบับของกลุ่มต่อต้าน)

          กลุ่มนี้กล่าวว่า การประกาศสนับสนุนให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทางการค้าของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์แห่งชาติของกานา [National Seed Trade Association of Ghana (NASTAG)ถือว่าเป็นความโชคร้าย

สิ่งที่เป็นห่วงกังวลในเรื่องของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่มีอยู่อย่างกว้างขวางและจากงานวิจัยอิสระที่พอเชื่อถือได้ ยังมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อมนุษย์และผลทางลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงถึงรายงานที่ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ลงพิมพ์ใน European Network of Scientists forSocial and Environmental Responsibilities

          ทำให้กลุ่มดังกล่าวจึงต้องปฏิเสธการกล่าวอ้างของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่กล่าวว่ามีการยอมรับในกลุ่มในทางวิทยาศาสตร์ว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมนั้นปลอดภัย

         แต่ในความเป็นจริงมีองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ระบุว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมนั้นมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับพืชปกติที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม 

          ส่วนพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ประเทศกานาอนุญาตให้ปลูกเชิงการค้าคือ ถั่วพุ่ม (cowpea)ที่ต้านทานต่อแมลงศัตรูนั่นเอง

           ครับ หากสังเกตุรายละเอียดในการคัดค้าน ยังคงอ้างอิงในประเด็นเดิมๆ ซึ่งที่จริงมากกว่า 20 ปีที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมยังไม่มีรายงานฉบับใดที่ระบุว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับ!

           อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://allianceforscience.cornell.edu/blog/ghana-gmo- debate-intensifies- ahead-first-biotech- crop-release