เพิ่ม“กรดอมิโน”ที่จำเป็นในเมล็ดข้าวโพดได้แล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          ล่าสุดมีการค้นพบสิ่งที่สามารถให้ประโยชน์กับคนนับล้าน ๆ คนในโลก โดยนักวิทยาศาสตร์จากRutgersUniversity ซึ่งพบวิธีที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับข้าวโพด โดยการถ่ายฝากยีนจากแบคทีเรียที่ควบคุมการสร้าง methionine ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญ ซึ่งเป็นกรดอมิโนที่จำเป็น

         ผู้ที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้ คือ Thomas Leustek และคณะ ซึ่งเขา บอกว่า ผลผลิตข้าวโพดที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารสัตว์มักจะขาด methionineซึ่งเป็นกรดอมิโนที่จำเป็นหนึ่งในเก้าชนิดที่มนุษย์ต้องการในการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ sulfurที่เป็นองค์ประกอบใน methionine จะปกป้องเซลล์จากมลพิษต่าง ๆ ช่วยให้ดูอ่อนวัยขึ้นและจำเป็นสำหรับการดูดซับธาตุ selenium และ zinc

         Joachim Messing หนึ่งในคณะผู้ศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุก ๆ ปีจะต้องใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญสหรัฐในการสังเคราะห์ methionine เพื่อเพิ่มให้กับเมล็ดข้าวโพดซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เงินทุนและพลังงานค่อนข้างมาก

         Leustek บอกว่า คณะนักวิจัยได้ได้ทำการถ่ายฝากยีนจากแบคทีเรีย E. coliให้กับจีโนมของต้นข้าวโพด และปลูกศึกษาในหลาย ๆ รุ่น เอ็นไซม์จาก E. coli ที่ชื่อว่า 3′-phosphoadenosine-5′-phosphosulfate reductase (EcPAPR) – จะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง methionine ในใบแทนที่จะสร้างทั้งต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมผลพลอยได้ที่เป็นพิษ ผลที่ได้คือ methionineในเมล็ดข้าวโพดเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 57

         การทดสอบโดยนำไปเลี้ยงไก่ แสดงให้เห็นว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวทำให้ไก่มีสุขภาพที่ดีขึ้น และที่สำคัญคือการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้น

       ครับ เป็นอีกหนึ่งงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยยังไม่เลือกเดินทางนี้อีกหรือครับ!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://news.rutgers.edu/genetically-boosting- nutritional-value- corn-could-benefit-millions/20171009#.Wd65F7USXMz