ลดการใช้สารเคมีด้วยพืชดัดแปลงพันธุกรรม!

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย..ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          มีคำมากมายครับ เกี่ยวกับพืชดัแปลงพันธุกรรม นี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่ง คือเนื้อหาต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบระหว่าง Paul Vincelli นักโรคพืช ระดับศาสตราจารย์ที่ University ofKentucky

         คำถาม: จริงหรือไม่ที่เกษตรกรใช้สารเคมีการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

          คำตอบ: คือการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเกษตรกรในสหรัฐอเมริกามีการใช้มากขึ้นในบางพืชและมีการใช้ลดลงในบางพืช แต่เมื่อพูดถึงภาพโดยรวม มีการใช้สารเคมีการเกษตรค่อนข้างจะคงที่ในชั่วระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงพอจะตอบได้ว่า ไม่จริงเราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่า มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูลดลง เหตุผลส่วนหนึ่งคือการใช้พืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมให้ต้านทานต่อแมลงศัตรู

          คำถาม: เราควรที่จะห่วงกังวลเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในอาหารของเราหรือไม่

          คำตอบ: ระบบการกำกับดูแลของเราทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการปกป้องสุขภาพของเราผมจะไม่บอกคุณพ่อและคุณแม่และ ของคนอเมริกันว่า พวกเขาควรหรือไม่ควรกังวล แต่การตกค้างของสารเคมีในอาหารมีแนวโน้มที่ลดลงโดยเฉพาะสารที่มีรายชื่อที่ต้องติดตามการสัมผัสกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอาหารโดยทั่วไปจะมีปริมาณอยู่ในระดับต่ำกว่าที่กำหนดในการกำกับดูแล

          คำถาม: อนาคตของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะเป็นอย่างไร

         คำตอบ: ผมทำงานเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาเป็นเวลา 34 ปี ผมอยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชลงได้มากจากการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม แม้ว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมในบางครั้งสร้างความกลัวให้กับผู้บริโภค แต่ในความเป็นจริงพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีศักยภาพที่จะลดการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้มาก

          ครับ ในขณะที่เรากังวลเรื่องสารเคมีการเกษตรตกค้างในอาหาร แต่กลับปฏิเสธการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีศักยภาพมากที่จะลดการใช้สารเคมี เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับ!

         อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bestfoodfacts.org/are-farmers- using-more- pesticides/