พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับความยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

   

      พืชดัดแปลงพันธุกรรมจะช่วยให้การเพาะปลูกมีความยั่งยืนได้อย่างไร มาฟังความคิดเห็นของนายRandy Krotz ซึ่งเป็น CEO (ผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุด) ของ US Farmers and Ranchers ซึ่งให้ความเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พืชดัดแปลงพันธุกรรม เช่นข้าวโพด ถั่วเหลือง และชูการ์บีทที่ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติได้ ในขณะที่เราไม่สามารถทำได้ถ้าปลูกพืชปกติซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการรักษาสิ่งแวดล้อม น้ำ และดิน

          การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทำให้เราสามารถปลูกโดยมีการไถพรวนน้อยหรือไม่มีการไถพรวนซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียหน้าดิน ถ้าไม่ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม เราต้องใช้วิธีทางเขตกรรมที่จะควบคุมวัชพืช ซึ่งวิธีการเขตกรรมดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้กับพืชดัดแปลงพันธุกรรมในพืชดัดแปลงพันธุกรรมเราพ่นสารกำจัดวัชพืชลงบนต้นวัชพืชโดยต้นพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่วัชพืชจะตาย

          ดังนั้นเราจึงมีวิธีที่ควบคุมวัชพืชโดยไม่มีผลกระทบต่อพืชที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ทนทานสารกำจัดวัชพืชเป็นเพียงหนึ่งในหลายชนิดของพืชดัดแปลงพันธุกรรม

          อีกชนิดหนึ่งเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานแมลงศัตรู หรือที่เรียกว่าบีที ซึ่งจะปกป้องพืชจากการเข้าทำลายของแมลงศัตรู แปลงปลูกของเราในรัฐแคนซัสเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานแมลงศัตรูเราต้องพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช หลายครั้งต่อปีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูชนิดต่าง ๆปัจจุบันเราไม่ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชใด ๆเพราะการป้องกันดังกล่าวได้มีอยู่ในต้นพืชแล้ว

          ในปัจจุบันมีการศึกษาที่จะพัฒนาต้นพืชให้มีสารกำจัดวัชพืชเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพ่นสารกำจัดวัชพืชพืชดัดแปลงพันธุกรรม ช่วยลดการไถพรวน ลดการใช้น้ำและลดการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงถ้าไม่ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม ก็เหมือนกับการส่งเสริมให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเราให้พืชดัดแปลงพันธุกรรมเพราะเป็นทางเดียวที่จะลดต้นทุนในการผลิต

          ซึ่งถ้าไม่ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม พืชที่ปลูกก็จะถูกทำลายด้วยแมลงศัตรูหลายชนิด และเกษตรกรอาจต้องขายผลผลิตในราคาที่สูงเพื่อชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

          ครับ เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเพื่อประเทศไทยจะได้พิจารณาครับ!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ttp://www.sustainablebrands.com/news_and_views/organizational_change