ดัดแปลงพันธุกรรม“คาเมลีนาดรีม”วิธีการแก้ไขยีน

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

         “คาเมลีนาดรีม” (Camelina)  เป็นพืชโบราณชนิดหนึ่ง มีชื่อสามัญว่า  gold of pleasure, false flax หรือ linseed dodder ชื่อวิทยาศาสตร์ Camelina “(L.) Crantz อยู่ในวงศ์ Brassicaceae เช่นเดียวกับพืชตระกูลกะหล่ำมีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

          พืชชนิดนี้มีการปลูกตั้งแต่ 4,000 ปีมาแล้ว การกระจายพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันออกจนถึงเอเชียกลาง แต่ไม่ได้รับความสนใจและพัฒนา ทั้งที่มีน้ำมันที่สามารถผลิตไบโอดีเซล (biodiesel)ได้ ตอนหลังทางสหรับอเมิกา จึงสนใจพืชชนิดเพื่อนำมาผลิตพลังทดปทนในรูปแบบของไบโอดีเซล

          ตอนนี้พันธุ์ Camelina ที่นำมาใช้เป็นพืชทดแทนพลังงาน หรือผลิตเป็นไบโอดีเซล ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมโดยวิธีการแก้ไขยีน (gene-edited) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมัน สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตรสหรัฐ (USDA’s regulatory process) ที่ใช้กับพืชเทคโนชีวภาพ (biotech crops)

          หน่วยงานดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พันธุ์ Camelina ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นศัตรูพืชใด ๆ ซึ่งหมายถึงว่า จะไม่อยู่ในข่ายการพิจารณาของ USDAในเรืองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

         นาง Kristi Snell หัวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ ที่เป็นผู้พัฒนาพืชนี้ ในนามบริษัทที่ซื่อว่า Yield10 Bioscience กล่าวว่า เขาเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่เรียกว่า CRISPR เพื่อทำให้ยีนจาก Camelina หมดหน้าที่หรือเป็นการจำกัดกิจกรรมทางชีววิทยาของพืช ที่จะทำให้พืชผลิตน้ำมันได้มากขึ้น

         เป็นเพราะพันธุ์พืชที่ได้จากวิธีการแก้ไขยีนไม่ได้ถูกควบคุมโดย USDA บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้ามรัฐ และทำการทดสอบภาคสนามโดยไม่ต้องขออนุญาตใด ๆซึ่งจะทำให้ย่นระยะเวลาและลดต้นทุนในการวิจัย

          เธอ บอกด้วยว่า บริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายแต่ต้องการที่จะให้ใบอนุญาตกับบริษัทอื่นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายต่อไป

          แม้ว่าการใช้วิธี CRISPR ในการเปลี่ยนแปลงยีนส์ ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของ USDA แต่กับประเทศคู่ค้า เช่น ในสหภาพยุโรป ยังคงอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ

         ครับ! ไม่ทราบว่าประเทศไทยจะตัดสินใจอย่างไร แต่ดูเหมือนว่าจะมีการกำกับดูแลเหมือน พืชดัดแปลงพันธุกรรมนั่นแหละ

             อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.capitalpress.com/Research/20170905/gene-edited- camelina-cleared- by-usda