ความจริงพืชดัดแปลงพันธุกรรมในกัมพูชา

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย ….ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          มาฟังเสียงรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกันหน่อยเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็ม คือประเทศกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่า ไม่มีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศ แม้ว่าจะมีรายงานว่าเกษตรกรในบางพื้นที่ได้ใช้เมล็ดพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมในการเพาะปลูก พร้อมทั้งเตือนว่าหลายประเทศอาจจะห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชาถ้ามีการยืนยันว่ากัมพูชาปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม

          การกล่าวอ้างว่ามีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในกัมพูชามีมามากกว่า 10 ปีมาแล้วซึ่งการกล่าวอ้างดังกล่าวระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้อนุญาตให้มีการทดสอบฝ้ายบีทีในต้นศตวรรษที่ 2000 และการออกใบอนุญาตให้กับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมอีกหลายพันธุ์

          นอกจากนี้ยังมีรายงานกระจัดกระจายระบุว่า เกษตรกรรายย่อยกำลังปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมใกล้ ๆกับชายแดนประเทศไทยและเวียดนาม เช่นเดียวกับการปลูกฝ้ายบีที่ที่ได้เมล็ดพันธุ์มาจากจีน

          Hean Vanhan, ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรระดับรัฐยังมีความสงสัยในความจริงที่มีอยู่ในรายงานแต่กล่าวว่า เกษตรกรกัมพูชาไม่มีวันที่จะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม และรัฐบาลก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้น

         เขา กล่าวอีกว่า เรายังไม่ต้องปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพราะยังมีข้อโต้เถียงอย่างมากในตลาดนานาชาติ และเรายังต้องพึงการส่งออก

          ดังนั้นจึงต้องมองแนวโน้มของการตลาดด้วย ซึ่งถ้าเราอนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกและหลายประเทศจะไม่มีความเชื่อมั่น

          ครับ เหมือนกับรัฐบาลแห่งประเทศไทย ที่ประกาศว่าปลอดจีเอ็มโอ แต่มีการปลูกฝ้ายสมอเหล็ก และมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมในพื้นที่เกษตรหลายแห่งครับ!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://m.phnompenhpost.com/business/government-says- reports-gm- crops-

cambodia-are- ungrounded