จำนวนผู้อดอยากของโลกกำลังพุ่งขึ้นอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอ่ยมสุภาษิต

 

          ข้อมูลจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of theUnited Nations – FAO) ระบุว่า จำนวนผู้อดอยากของโลกกำลังพุ่งขึ้นอีก หลังจากที่ลดลงมาตลอด 10ปีที่ผ่านมา

         ทางFAO ได้ทำรายงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลก ที่ได้เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า ประชากรโลกจำนวน 815 ล้านคน หรือร้อยละ 11ของประชากรโลกทั้งหมด กำลังอยู่ในภาวะหิวโหย

         ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 38ล้านคน ในขณะเดียวกันหลายรูปแบบของ สภาวะขาดสารอาหารที่ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตที่ลดลงการเสียกำลังและพลังงาน การอ้วนเกินไป และภาวะโลหิตจางเป็นสิ่งที่กำลังคุกคามสุขภาพในประชากรอีกหลายล้านคน

         ในรายงานระบุว่า ความขัดแย้งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของประชากรที่หิวโหย และในอีกหลายรูปแบบของสภาวะการขาดสารอาหารใน

         รายงานยังกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง และพบว่ามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนความขัดแย้งมีมากขึ้นและซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งยากที่จะแก้ไขwfh

          นี่มันเป็นเสมือนเสียงระฆังที่เตือนว่า เราไม่สามารถที่จะละเลยได้เราจะไม่สามารถหยุดความหิวโหยและรูปแบบต่าง ๆ ของสภาวะขาดสารอาหารได้ ภายในปี 2573นอกจากแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงทางอาหารและสภาวะขาดสารอาหาร

         แม้ในรายงานชั้นนี้ จะไม่ระบุชัดเจนนัก แต่ก็ต้องมาพูดคุยกันว่ามีปัญหาอะไร และจะแก้ไขกันอย่างไรต่อไปครับ!

อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.fao.org/news/story/en/item/1037253/icode/