1 ยีนเปลี่ยนสีดอกไม้ได้.. โลกไปไกลแล้ว!

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

         เป็นครั้งแรกในโลกที่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR/Cas9 ซึ่งเป็นเทคนิคในการแก้ไขยีนเพื่อเปลี่ยนสีของดอกไม้ในพืชประเภทไม้ประดับ

          ผู้ทำงานวิจัยนี้เป็นนักวิจัยจาก University of Tsukuba จาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) และจาก Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันเปลี่ยนสีดอกไม้ของต้นพืชที่นิยมปลูกในสวนญี่ปุ่น ที่ชื่อว่า Japanese morning glory (Ipomoea nil หรือ Pharbitis nil) จากสีม่วงเป็นสีขาว โดยการแก้ไขเพียงหนึ่งยีนเท่านั้น งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของ CRISPR/Cas9 ในการแก้ไขยียในกลุ่มพืชสวน

         ทีมนักวิจัยได้มุ่งเป้าไปที่ยีน dihydroflavonol-4-reductase-B (DFR-B) ที่สร้างเอ็นไซม์สังเคราะห์ทางชีวภาพสาร anthocyanin ที่ก่อให้เกิดสีในต้น ใบ และดอกของพืช

         จากการรายงานผลในเชิงวิทยาศาสตร์ ลำดับดีเอ็นเอสั้น ๆ ใน Japanese morning glory หรือยีน DFR-B ได้ถูกคัดเลือกเป็นเป้าหมายที่จะใช้เทคนิค CRISPR/Cas9 ซึ่งจะทำให้หยุดการทำงานของเอ็นไซม์ ส่งผลให้ร้อยละ 75 ของต้นพืชมีลำต้นสีเขียวและดอกสีขาว

          เห็นไม่ครับ! เป็นเสมือนการก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เช่นเดียวกับการใช้รังสี แล้วทำไมจะต้องกำกับดูแลเช่นเดียวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็ม โลกไปไกลมากแล้ว บ้านเราละครับ?

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.laborat 0ryequipment.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ