อินเดียไปไกลแล้ว”ข้าวดัดแปลงพันธุกรรม”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย..ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          อินเดียนำโดย สถาบันวิจัยจีโนมพืชแห่งชาติ (National Institute of Plant Genome Research -NIPGR) ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถดูดซับธาตุฟอสฟอรัสจากดินได้มากขึ้น ทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสได้เป็นอย่างดี

          ข้าวดัดแปลงพันธุกรรมพันธุ์นี้ พัฒนาโดยการถ่ายฝากยีนที่มีชื่อว่า OsPAP21bได้มาจากข้าวพื้นเมืองพันธุ์ Dular ที่พบอยู่ในรัฐ West Bengal, Bihar และ Assam

          ด้วยการสนับสนุนจาก Department of Biotechnology (DBT) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า OsPAP21b แสดงบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการเจริญเติบโตเมื่อปลูกในสารฟอสฟอรัสอินทรีย์ (organic phosphorussubstrate) โดยการดูดซับธาตุฟอสฟอรัสและใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น

         งานวิจัยนี้ได้ลงพิมพ์ในวารสาร Plant Biotechnology Journal แสดงให้เห็นว่าการถ่ายฝากยีนที่ผลิตเอ็นไซม์ เมื่อถูกปลดปล่อยสู่ดินผ่านทางรากของต้นข้าวจะช่วยในการดูดซับธาตุฟอสฟอรัสอินทรีย์ (organic phosphorus) ที่มีอยู่ในดินได้

          เอ็นไซม์ตัวนี้จะช่วยเพิ่มการดูดซับประมาณร้อยละ 50 ภายใต้สภาพการทดลองที่มีการควบคุม และดังนั้นจึงสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

        ที่อื่น ประเทศอื่น พยายามหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี แต่ประเทศไทยพยายามลดต้นทุนการผลิตโดยลดละ เลิก การใช้….เมื่อไรจะตามทันครับ!

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com