มาคุยเรื่องกล้วย ๆ อีกที

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

         กล้วยจัดเป็นพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งของโลก ในแถบแอฟริกาตะวันตก กล้วยจัดว่าเป็นพืชที่สำคัญเทียบเท่าข้าวในเอเชียตะวันออก หรือมันฝรั่งของชาวไอร์แลนด์ในส่วนของประเทศอูกานดา จัดเป็นอาหารหลักที่ใช้รับประทานในแต่ละมื้อมากกว่า 1กิโลกรัมต่อวัน

          แต่กล้วยชนิดที่นิยมรับประทานในอูกานดาเป็นชนิดที่ขาดวิตามินเอ มีความพยายามที่จะผสมข้ามระหว่างพันธุ์ที่อุดมด้วยวิตามินเอ กับพันธุ์ที่นิยมปลูแต่ไม่ประสบผล เนื่องจากกล้วยพันธุ์ที่นิยมปลูกนั้นเป็นหมัน

         ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงใช้วิธีพันธุวิศวกรรม โดยใช้ยีนจากพันธุ์กล้วยที่อุดมด้วยวิตามินเอแต่ยากที่จะปลูกเป็นการค้า มีชื่อพันธุ์ว่า Fe’i ศาสตราจารย์จาก QUT (Queensland University ofTechnology) ชื่อ James Dale และคณะ ได้นำต้นกล้าที่ได้จากการถ่ายยีน ไปปลูกศึกษาและพบว่าสามารถเพิ่มปริมาณ เบต้า แคโรทีน (สารตั้งต้นวิตามินเอ) ในผลกล้วยได้มากกว่าปกติ 30 เท่าและหวังว่าจะพอเพียงสำหรับคนที่ขาดวิตามินเอ

         โครงการวิจัยนี้เป็นเพียงการพิสูจน์แนวคิดที่เป็นไปได้ที่จะเพิ่มวิตามินเอในผลกล้วย ซึ่ง Dale และคณะได้มอบเทคโนโลยีนี้ให้กับนักวิทยาศาสตร์ของอูกานดาเพื่อทำการทดลองกับกล้วยที่ปลูกในอูกานดาประชาชนสามารถปลูก รับประทาน และแบ่งปันกล้วยดัดแปลงพันธุกรรมนี้ได้ภายในปี 2564

         ครับ! ประเทศไทยจะได้ชิมบ้างไหมหนอ?

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.upworthy.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ