ความจริงอาหารอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

         มาดูเรื่องอาหารอินทรีย์ หรือ Organic food ในสหรัฐอเมริกา ว่าทำไมจึงมีราคาแพงมีความปลอดภัยน้อย และทำไมส่วนแบ่งทางการตลาดของเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์จึงมีต้นทุนสูงประมาณร้อยละ 43

              อาหารอินทรีย์ที่ขายในสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบพบสารตกค้างที่มาจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาระหว่างปี 2553 -54 และปี 2558

            การติดฉลากสำหรับอาหารอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขึ้นกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัย แต่ในความเป็นจริงเป็นการติดฉลากที่ควบคุมโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า USDA’s Agricultural Marketing Service

             หน่วยงานนี้ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย งานวิจัย งานตรวจสอบงานโภชนาการและการจัดการความเสี่ยงใดๆมีเพียงการทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้นที่ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในแปลงที่เพาะปลูกพืชเพื่อบริโภค ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของมนุษย์ จนอาจถึงตายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกที่ยังไม่ย่อยสลายสมบูรณ์เต็มที่

            นอกจากนี้ยังไม่ต้องมีการทำแปลงทดสอบความเป็นไปได้ที่อาจมีการปนเปื้อนอุจจาระในอาหารอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง ตราบใดที่ผู้บริโภคยังเชื่อว่า อาหารอินทรีย์ยังมีคุณค่า ก็ไม่มีภาคส่วนใดของเกษตรอินทรีย์ที่จะผูกมัดตัวเองที่จะพิสูจน์ว่าอาหารอินทรีย์นั้นมีคุณค่าด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกันกลับให้ความสนใจในการเกษตรปกติที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการโต้เถียงและการสร้างกฎระเบียบขึ้นมา

           ครับเชื่อว่าคงไม่แตกต่างจากอาหารอินทรีย์บ้านเราเท่าไหร่นัก นี่เป็นข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาก็แล้วกัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://geneticliteracyproject.org