จม.นึกถึงนายกฯอินเดียขอปลูก”มัสตาร์ตจีเอ็ม”

  •  
  •  
  •  
  •  

     

         เมื่อไม่นานมานี้ นักเศรษฐศาสตร์เกษตรชาวอินเดียจำนวน 33 คน ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงายกรัฐมนตรีอินเดีย เพื่อให้อนุญาตปลูกมัสตาร์ดดัดแปลงพันธุกรรม มีใจความสรุปได้ดังนี้ครับ

        เรียน ท่านนายกรัฐมนตรี……

        เรา เป็นกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดียที่มีความห่วงกังวล ซึ่งได้เขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เพื่อแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการปลูกมัสตาร์ดดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเป็นการค้า ซึ่งมีความแข็งแรงของต้นกล้าและให้ผลผลิตที่สูงขึ้น

         การผสมพันธุ์เป็นวิธีการที่ทราบกันดีและเป็นวิธีที่ยอมรับว่าจะเพิ่มผลผลิต เช่นเดียวกับในพืชชนิดอื่น เช่น ฝ้าย ข้าวโพด ข้าวฟ่างและพืชผักมัสตาร์ดดัดแปลงพันธุกรรม ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางอาหาร สิ่งแวดล้อมและความโดดเด่นทางด้านลักษณะทางการเกษตร โดยหน่วยงานที่เรียกว่า Genetic Engineering AppraisalCommittee (GEAC) ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลอินเดีย

        ที่ผ่านมาสถาบันต่างๆ ของรัฐได้ทำการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผล นอกเหนือจากความจริงที่ว่า เทคโนโลยีนี้ได้ถูกใช้มา 20ปีแล้วที่ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย โดยไม่พบผลกระทบที่เป็นภัยใดๆ

       ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะปฏิเสธเทคโนโลยีนี้มัสตาร์ดดัดแปลงพันธุกรรมเป็นความสำเร็จที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐของอินเดียการส่งเสริมให้ปลูกจะช่วยกระตุ้นให้นักวิจัยพัฒนาลักษณะทางคุณภาพของพันธุ์มัสตาร์ดให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับในพืชอื่นๆ

       เราจึงขอร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาคำร้องนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุญาตให้ปลูกมัสตาร์ดดัดแปลงพันธุกรรมเป็นการค้าที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้เกษตรกรเป็นสองเท่า

       ครับ ไม่รู้นายกรัฐมนตรีอินเดียจะรับฟังไหม แต่นายกรัฐมนตรีของไทยคงไม่ฟังครับ!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.smartindianagriculture.in