ยูคาลิปตัสดัดแปลงพันธุกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

          มีหลายกลุ่มคนที่ร้องขอกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture -USDA) เพื่อไม่อนุญาตให้ปลูกต้นยูคาลิปตัสดัดแปลงพันธุกรรมเป็นการค้ากลุ่มที่ร้องขอได้แก่ Global Justice Ecology Project และ Campaign to Stop GE Trees ที่กำลังต่อสู้กับการยื่นคำขออนุญาตของบริษัท ArborGen Inc.ที่จะปลูกต้นยูคาลิปตัสที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิต่ำที่จุดเยือกแข็ง (freezing temperature)

         ที่ต้องใช้ต้นยูคาลิปตัสพันธุ์นี้ก็เพื่อต้องการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกระดาษที่มีคุณภาพสูงและคุ้มค่า นอกจากนี้ยังเป็นไม้ที่โตเร็วมีความพยายามที่จะปลูกยูคาลิปตัสหลากหลายพันธุ์ในหลายส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทกล่าวว่า ในหลาย ๆ กรณี พันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิต่ำที่เกิดขึ้นประจำในท้องถิ่นนั้น

        USDA ระบุว่า  จากผลการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่รายงานในเดือนเมษายนนี้ ไม่พบว่าจะมีความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์ และไม่มีผลกระทบสะสมจากการเพาะปลูกพืชนี้ ซึ่งไม่ต่างจากการปลูกหรือจากธรรมชาติของพื้นที่ปลูกต้นสน

   ครับ   จะเชื่อผลที่ได้จากการประเมินบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่ ผมขอยืนในหลักการแห่งตนว่า อะไรก็ตามต้องมีคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับ!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://thehill.com/