ศักยภาพของ CRISPR-Cas9 ในการพัฒนาพันธุ์พืช

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย….ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          ในต้นมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum) มียีนส์ในกลุ่ม Mlo มากถึง 16 ยีน ที่อ่อนแอต่อโรคราแป้ง(powdery mildew) ที่เกิดจากเชื้อรา Oidium neolycopersici แต่มีหนึ่งยีนที่อยู่ในกลุ่มนั้นอ่อนแอต่อโรคราแป้งมากที่สุด คือ ยีน SlMlo1ในธรรมชาติ จะพบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีน slmlo1 ซึ่งทำให้สูญเสียหน้าที่ในมะเขือเทศ

           นั่นคือไม่อ่อนแอต่อโรคราแป้ง อย่างไรก็ดีการถ่ายทอดยีนที่กลายพันธุ์ดังกล่าวด้วยวิธีการผสมพันธุ์ปกติต้องใช้กระบวนการที่ยาวนาน

           กลุ่มนักวิจัยของ Vladimir Nekrasov จาก Sainsbury Laboratory, Norwich Research Park ในสหราชอาณาจักร จึงตั้งเป้าที่จะแก้ไขยีน slmlo1 ในมะเขือเทศโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR-Cas9

           กลุ่มวิจัยได้หาตำแหน่งยีน SlMlo1 โดยใช้วิธีที่เรียกว่า double sgRNA strategyหลังการแก้ไขได้ทำการตรวจสอบพบ 8 ใน 10 ครั้งของการตรวจสอบที่ชี้ให้เห็นว่ามีการกลายพันธุ์เกิดขึ้น และจากการประเมินโดยใช้เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคราแป้ง พบว่าต้นที่มียีน slmlo1 กลายพันธุ์ มีความต้านทานต่อเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค ในขณะที่มะเขือเทศพันธุ์ป่านั้นอ่อนแอ

            ยิ่งไปกว่านั้น ต้นมะเขือเทศที่มียีน slmlo1 ที่กลายพันธุ์ยังมีลักษณะสัณฐานวิทยาที่คล้ายกันกับพันธุ์ป่า และให้น้ำหนักผลสดใกล้เคียงกับพันธุ์ป่าเช่นกัน กลุ่มนักวิจัยได้เรียกชื่อต้นมะเขือเทศที่มียีนที่กลายพันธุ์นี้ว่า Tomeloซึ่งการศึกษานี้เป็นเพียงอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ CRISPR-Cas9ที่มีความแม่นยำในการแก้ไขยีนในมะเขือเทศ

         ครับ แล้วรัฐบาลไทย จะส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ดีๆ อย่างนี้ไหมเนี่ย?

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com

ภาพจาก https://www.nature.com