อ้อยดัดแปลงพันธุกรรม ต้านทานหนอนเจาะลำต้น

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

          วันนี้ขอนำเสนอเรื่องอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมในบราซิลกันอีกครั้งนะครับ ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บราซิลได้อนุญาตให้ปลูกอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้น ที่เป็นศัตรูอ้อยที่สำคัญ ซึ่งประมาณว่า มีความสูญเสียที่มากถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี

          นับว่าเป็นประเทศที่สองต่อจากอินโดนีเซียที่อนุญาตให้ปลูกได้ Adriana Hemerly ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ Federal University of Rio de Janeiro กล่าวว่า ที่ต้องพัฒนาอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมก็เพราะวิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่มีอยู่ไม่สามารถพัฒนาพันธุ์อ้อยให้ต้านทานได้และสารเคมีป้องกันกำจัดที่มีอยู่ก็ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          บราซิลส่งออกน้ำตาลไปยังประมาณ 150 ประเทศทั่วโลก และประมาณร้อยละ 60 ของประเทศที่นำเข้าไม่ได้มีข้อกำหนดในการกำกับดูแลน้ำตาลที่มาจากอ้อยดัดแปลงพันธุกรรม

          ดังนั้นอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมให้ต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้น จะเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมชนิดที่ 4 ที่จะปลูกเป็นการค้าในบราซิล อีก 3 ชนิดที่อนุญาตปลูกไปแล้วคือ ถั่วเหลือง ข้าวโพด และฝ้าย โดยบราซิลได้เริ่มปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมครั้งแรกในราวต้นปี 2533 เมื่อเกษตรกรทางใต้ ได้ลักลอบนำเมล็ดถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมจากประเทศอาร์เจนติน่าเข้ามาปลูก

          พืชดัดแปลงพันธุกรรมได้กลายเป็นหลักสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะเป็นหลักสำคัญมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า เมื่อมีพืชดัดแปลงพันธุกรรมชนิดใหม่ถูกส่งเสริมให้ปลูกโดยเฉพาะต้นยูคาลิปตัสดัดแปลงพันธุกรรม ที่เจริญเติบโตได้เร็วกว่าต้นปกติรัอยละ 40 และสามารถใช้ทำกระดาษ เชื้อเพลิง และน้ำมันรถยนต์

         ครับประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ได้อย่างไรในเมื่อยังมองไม่เห็นนโยบายที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://geneticliteracyproject.org