พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับการทำเกษตรอินทรีย์

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย… ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

         ในทางทฤษฎี การดัดแปลงพันธุกรรมสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าต่อความยั่งยืนทางการเกษตรที่โรคพืชบางชนิดไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางธรรมชาติ

         พันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานจะช่วยปกป้องพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมี เช่นมันฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานต่อโรคใบไหม้ ที่อนุญาตให้ปลูกเป็นการค้าได้โดยกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา

          คาดว่าจะลดการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราได้ร้อยละ 25-45 ถ้าผู้ปลูกมันฝรั่งอินทรีย์ซึ่งไม่ต้องการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ก็จะมีทางเลือกในการสู้กับโรคใบไหม้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตแต่พืชดัดแปลงพันธุกรรมในปัจจุบันยังเป็นข้อห้ามภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และผู้บริโภคส่วนใหญ่คัดค้านการใช้มันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเกษตรอินทรีย์

         การปรับปรุงพันธุ์แบบปกติที่อนุญาตภายใต้มาตรฐานอินทรีย์ไม่สามารถพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งให้ต้านทานโรคใบไหม้มาเป็นเวลาหลายปีทำให้ผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์ต้องยอมรับผลผลิตที่ต่ำ

         มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมหลายชนิดที่กำลังพัฒนาในลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์ บางชนิดต้านทานโรค บางชนิดต้านทานแมลงและบางชนิดทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่นข้าวโพดและข้าวสาลีทนแล้ง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่จะทำโดยบริษัทมอนซานโต้ และบางงานวิจัยก็ทำโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่นโครงการพัฒนาข้าวโพดทนแล้งในแอฟริกา

      ครับ..ในนความเป็นจริงพืชดัดแปลงพันธุกรรมนั้นตอบสนองต่อความต้องการของการทำเกษตรอินทรีย์ที่ต้องการลดการใช้สารเคมีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไปกำหนดไว้ในมาตรฐานอินทรีย์ที่ไม่ให้ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมครับ!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://growlermag.com