ผลิตนมไม่ต้องใช้แม่วัวกันแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

 

ทุกวันนี้การใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติ หยุดยั้งไม่อยู่แล้วครับสำหรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

          นั่นก็หมายความว่าประเทศไทยคงหมดโอกาสที่จะตามได้ทันแล้วครับ!

          ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดศัพท์ใหม่ทางชีวะวิทยา นั่นคือ Bio-hacking วิกิพีเดีย ได้ให้ความหมายของศัพท์คำนี้ไว้ว่าคือการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์เพื่อที่จะดัดแปลงระบบชีวะวิทยาในระดับเซลล์ พืช และสัตว์รวมถึงมนุษย์ โดยเฉพาะการสร้างระบบขึ้นมาเองที่เลียนแบบระบบชีวะวิทยาในธรรมชาติ

          นาย Hannes Sjoblad เชื่อว่า bio-hacking เป็นเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติซึ่งสามารถปฏิวัติระบบการผลิตอาหารเพื่อช่วยเลี้ยงประชากรโลกได้อย่างยั่งยืน

          นาย Hannes Sjoblad ได้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า ขณะนี้เรารู้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อและนมกำลังประสบปัญหาที่กำลังผลิตมีไม่เพียงพอ คาดว่าจะเลี้ยงประชากรโลกได้ไม่เกิน 7 พันล้านคนเท่านั้น

           ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีระบบที่สามารถผลิตเนื้อและนมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมถึงร้อยเท่า และdigital biology (หมายถึงโปรแกรมการจำลองหน้าที่ทางชีวะวิทยา) สามารถทำได้ อาทิ การผลิตน้ำนมในหลอดทดลอง ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการผลิตแบบเดิม 10-100 เท่า

          ขณะนี้มีการการเริ่มต้นศึกษากันมากในแนวคิดนี้ ที่เราเรียกว่า digital biology หรือ synthetic biology(ชีวะวิทยาสังเคราะห์) เช่นการดัดแปลงยีนส์ของยีสเพื่อให้ผลิตน้ำนม

         นั่นคือเราสามารถผลิตน้ำนมโดยไม่ต้องใช้แม่วัว

         ครับ! จะมีชีวิตอยู่ถึงได้ชิมไหมครับนี่

          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dw.com