กล้วยหอมวิตามินเอสูง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          นักวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาพันธุ์กล้วยที่อุดมไปด้วยสารตั้งต้นวิตามินเอ (provitamin A) ที่สามารถช่วยชีวิตเด็ก ๆ หลาย ๆ แสนคน ที่จะเสียชีวิตจากการขาดวิตามินเอทุกปี รวมทั้งเด็กที่ตากำลังจะบอดจากการขาดวิตามินเอ ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปีทั่วโลก ในอูกานดาเอง มีจำนวนเด็กที่ขาดวิตามินเอดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 38 ในปี 2554

          ในที่ราบสูงของทวีปแอฟริกาตะวันออก กล้วยเป็นแหล่งอาหารประเภทแป้งที่สำคัญ โดยจะเก็บเกี่ยวผลที่ยังเขียวอยู่ แล้วนำมาหันและต้ม ซึ่งจะมีธาตุอาหารในระดับต่ำโดยเฉพาะสารตั้งต้นวิตามินเอและเหล็ก ส่งผลให้เกิดการขาดวิตามินเออย่างรุนแรง

           ปัจจุบันพันธุ์กล้วยดังกล่าว ได้รับการพัฒนาโดยการนำยีนส์จากชนิดพันธุ์ (species) หนึ่งของกล้วยในประเทศปาปัวนิวกินี ที่มีสารตั้งต้นวิตามินเอสูง แต่ผลิตเครือกล้วยขนาดเล็ก มาถ่ายทอดให้กับกล้วยหอม (Cavendish banana) ที่ให้ผลผลิตสูงและเป็นที่นิยมในการรับประทาน สารตั้งต้นวิตามินเอเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ

          งานวิจัยล่าสุดได้ลงพิมพ์ในวารสาร Wiley’s Plant Biotechnology Journal ในการศึกษานี้ นักวิจัยได้เสนอผลการศึกษาจากการทดสอบภาคสนามในออสเตรเลีย ที่มีเป้าหมายเพื่อศึกษาระดับของสารตั้งต้นวิตามินเอในผลกล้วย และพบว่า มีกล้วยหนึ่งสายพันธุ์ที่มีระดับสารตั้งต้นวิตามินเอ สูงเกินระดับเป้าหมายที่วางไว้ หรือสูงมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับกล้วยปกติ

          ขั้นต่อไปคือการทดสอบภาคสนามในประเทศอูกานดา เพื่อดูว่าจะได้ผลการศึกษาเหมือนเดิมหรือไม่ และหวังว่าเกษตรกรชาวอูกานดาจะปลูกกล้วยพันธุ์นี้ได้ภายในปี 2564 หรือในอีก 4 ปีข้างหน้า

          ครับ! เกษตรกรไทยคงต้องรออีกไม่รู้กี่ชาติที่จะได้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในอนาคต

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.newsweek.com