เอาชนะโรคจุดวงแหวนในมะละกอด้วยดัดแปลงพันธุกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          คราวนี้จะพูดถึงเรื่องของการลดความเสียหายที่เกิดจากโรคจุดวงแหวนด้วยมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมครับ

          ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอบนเกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องสูญเสียพื้นที่เพาะปลูกมะละกอเป็นเวลาหลายปี อันเป็นผลมาจากการเข้าทำลายของโรคจุดวงแหวน (Papaya Ring Spot Virus – PRSV) คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 11 ล้านเหรียญสหรัฐ

          ในปี 2535 Dennis Gonsalves นักโรคพืชวิทยาที่ Cornell University ผู้ซึ่งเจริญเติบโตในท้องที่นั้น ท้องที่ที่มีการลงทำลายของโรค ได้เกิดแนวคิดที่จะหยุดการระบาดของโรค โดยใช้วิธีการที่เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนให้กับต้นมะละกอ โดยใช้วิธีพันธุวิศวกรรม

           จากแนวคิดดังกล่าว Gonsalves กับนักวิทยาศาสตร์อีก 2 ท่าน คือ ภรรยาของเขา Carol Gonsalves และ David R. Lee ได้ถ่ายฝากยีนส์ที่ได้มาจากไวรัสที่ทำให้เกิดโรคจุดวงแหวน เข้าไปในจีโนมส์ของมะละกอ

           ใช้เวลาในการพัฒนาเกือบ 10 ปี Gonsalves และคณะ ก็ประสพผลสำเร็จ ได้ต้นมะละกอที่มีพันธุกรรมที่ต้านทานต่อโรคจุดวงแหวน และได้รับความนิยมจนขยายการปลูกทั่วพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันนี้ คือพันธุ์ Rainbow เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

           ครับ! ประเทศไทยไม่เคยคำนึงถึงเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากโรคนี้ นึกแต่เกษตรอินทรีย์ที่คิดว่าจะช่วยชาติได้ รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.businessinsider.com/