องค์กรวิทย์ฯทั่วโลกยันพืชจีเอ็มปลอดภัย

  •  
  •  
  •  
  •  

   โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

       ชัดเจนแล้วครับ!  …องค์กรทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีการยืนยันความปลอดภัยของพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือเราเรียกว่าพืชจีเอ็ม

        วันนี้ผมมีเรื่องสั้นมาเล่าถึงความชัดเจนครับ คือตามเรายังมีข้อโต้เถียงทางสังคมและการเมืองปัจจุบันนี้ ในเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ได้มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม แต่เป็นโต้เถียงในเฉพาะบางกลุ่ม ขณะที่ในสังคมของนักวิทยาศาสตร์ ไม่มีข้อโต้เถียงหรือโต้แย้งในเรื่องดังกล่าวอีกแล้ว

         ทั้งนี้เพราะ จนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษามากกว่า 3,000 เรื่อง ที่ทำการประเมินความปลอดภัยของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ต่อสุขอนามัยของมนุษย์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          ผลจากการศึกษานี้ ประกอบกับการตรวจทานหลาย ๆ ครั้ง เป็นกรณี ๆ ไป จากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ที่มีความเห็นพ้องร่วมกันบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัยเท่าเทียมกับพืชที่พัฒนาด้วยวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปกติ

          ข้อมูลล่าสุดพบว่า มีมากถึง 284 องค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่ตระหนักว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัย และมีประโยชน์ องค์กรส่วนใหญ่ดังกล่าวอยู่ในยุโรป ซึ่งเป็นทวีปที่มีอุปสรรค์มากในการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงการค้า ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร มี 33 องค์กร อิตาลี 25 องค์กร สเปน 16 องค์กร และ เยอรมนี 11 องค์กร

           น่าเสียดายองค์กรทางวิทยาศาสตร์ไทย ไม่เคยมีความคิด และไม่ตื่วในเรื่องเลยครับ!

หมายเหตุ-อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://geneticliteracyproject.org/2017/06/19/gmo-20-year-safety-endorsement-280-science-institutions-more-3000-studies/