คุณค่าทางโภชนาการเกษตรอินทรีย์ดีจริงหรือ?

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

 

          มีผู้คนจำนวนไม่น้อย ตั้งข้อสังสัยว่า อาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์ มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าอาหารที่มาจากเกษตรปกติจริงหรือ? มันก็น่าคิดครับ!

         ข้อมูลจาก Mr.Bjorn Lomborg ผู้อำนวยการ ศูนย์รวมความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่โคเปนเฮเก้น (Copenhagen Consensus Center) และเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่ Copenhagen Business School ที่พูดถึงการรับประทานอาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์

          เนื้อหาสรุปได้ว่า “การรับประทานอาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และดูเหมือนจะทำให้สิ่งแวดล้อมแย่ลง

          อะไรทำให้เขาเชื่อเช่นนั้น?

         ย้อนกลับไปในปี 2555 ศูนย์นโยบายด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University’s Center for Health Policy) ได้ทำการเปรียบเทียบอาหารที่มาจาเกษตรอินทรีย์ และ อาหารที่มาจากเกษตรปกติ จากผลงานวิจัยที่ทำมา 40 ปีย้อนหลัง โดยหวังว่า จะสามารถหาหลักฐานที่จะบอกว่าอาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่า

          จากผลการศึกษา ได้สรุปว่า “นอกจากจะพบว่ามีการกระจายแนวความคิดอย่างกว้างขวางว่า อาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์นั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าอาหารที่มาจากเกษตรปกติแล้ว แต่ไม่พบหลักฐานอื่นใดที่สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว”

          นี่แหละประเด็นที่น่าคิด!!

         การศึกษาใหม่ๆ ในปีนี้ ก็ พบในสิ่งเดียวกัน นั่นคือ “ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า อาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าและปลอดภัยว่าอาหารที่มาจากเกษตรปกติ”เขา ยืนยัน

          การศึกษาในสหภาพยุโรป ก็พบว่า เพื่อที่จะผลิตน้ำนมอินทรีย์ ให้ได้ปริมาณเท่าๆ กับการผลิตน้ำนมปกติ จำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 ถ้าต้องการผลิตเนื้ออินทรีย์ ก็ต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 82

          ขณะเดียวกัน ถ้าต้องการผลิตพืชอินทรีย์ให้ได้ปริมาณเท่ากับการผลิตพืชปกติ จะต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 200 นั่นก็หมายความว่า จะต้องบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเพื่อทำการเกษตร

          ดังนั้นถ้าต้องการให้ประเทศสหรัฐอเมริกาทำเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศ นั่นคือ จะต้องเปลี่ยนพื้นที่การทำเกษตรให้ใหญ่กว่าพื้นที่ทั้งหมดของรัฐแคลิฟอร์เนีย

          สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับ ต้องเปลี่ยนพื้นที่ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เท่ากับการทำเกษตรปกติในพื้นที่ปัจจุบันครับ

        สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.usatoday.com/story/opinion/2016/08/11/organic-farming-harmful-damage-environment-inefficient-column/86988504/

         ไม่ได้แปลว่า ไม่เห็นด้วยกับเกษตรอินทรีย์ เพียงแต่นำเนื้อหาของงานวิจัยให้เปรียบเทียบกันครับ!