ปลาแชลมอนตัดแต่งพันธุกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

 

         “งานวิจัยปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี 2523 จนได้ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมตัวแรกในปี 2532 แต่ก็ใช้เวลาอีกเกือบ 20 ปี ที่ หน่วยงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจะอนุญาต ให้ใช้เป็นอาหารได้”

         วันพุธนี้ มีเรื่อง”ปลาแซลมอน”ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมมาเล่ากัน คือการดัดแปลงพันธุกรรมปลาแซลมอนนั้น เพื่อให้มีความสามารถในการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าปกติ โดยใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนถึงขนาดส่งตลาดเพียงครึ่งเดียว เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของการเจริญเติบโตตามปกติ นั่นคือจะใช้เวลาเพียง 16-18 เดือน เมื่อเทียบกับ 32-36 เดือนของปลาแซลมอนปกติ

         ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมจะมียีนที่ผลิตฮอร์โมน เพื่อการเจริญเติบโตจาก Pacific Chinook salmon และมียีนตั้งต้น (promoter sequence) จาก ocean pout (ปลาไหลทะเล) ที่เป็นเสมือนตัวปิดเปิดให้ปลาแซลมอนมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น

        งานวิจัยปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี 2523 จนได้ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมตัวแรกในปี 2532 แต่ก็ใช้เวลาอีกเกือบ 20 ปี ที่ หน่วยงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจะอนุญาต ให้ใช้เป็นอาหารได้

        ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมนี้ พัฒนาโดย AquaBounty Technologies, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อทางการค้าว่า AquAdvantage® Salmon

       ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมคือ ใช้อาหารเลี้ยงน้อยเนื่องจากใช้เวลาสั้นในการเลี้ยง และ การเลี้ยงปลาแซลมอนนี้จะเลี้ยงอยู่ใกล้เมือง ทำให้การขนส่งสั้น ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งยังเลี้ยงในระบบปิด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยครับ

ข้อมูลจาก https://gmoanswers.com/studies/9-things-you-need-know-about-gmo-salmon