แอปเปิลดัดแปลงพันธุกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

รวบรวมโดย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์

Arctic®Apple เป็นแอปเปิลดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้มีลักษณะที่เมื่อปอกเปลือกออก แล้วทิ้งไว้ ส่วนของเนื้อแอปเปิลจะไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และยังคงความอร่อย ซึ่งจะดีต่อความรู้สึกของผู้บริโภค และทำให้ลดขยะที่เกิดจากการตัดส่วนที่เป็นสีน้ำตาลทิ้ง รวมทั้งผู้บริโภคยังให้ความเห็นว่า Arctic®Apple มีลักษณะของเนื้อแอปเปิลที่ดีกว่า (http://www.arcticapples.com/arctic-apples-r/arctic-apples-benefits/)

Arctic®Apple พัฒนาโดย Okanagan Specialty Fruits Incorporated (OSF) ซึ่งใช้วิธีการทางพันธุวิศวกรรม ทำให้ยีนส์ที่ควบคุมการสร้างเอ็นไซม์ Polyphenol Oxidase หยุดการทำงาน จึงไม่มีเอ็นไซม์ดังกล่าวมาทำปฏิกิริยาทางเคมีในผล ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล (www.arcticapples.com)

Arctic®Apple มี 3 events หรือ พันธุ์ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Arctic Golden, Arctic Granny และ Arctic Fuji Apple รวมทั้งอนุญาตให้ใช้เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ สำหรับในแคนาดา ได้รับอนุญาตให้ปลูก และใช้เป็นอาหารคนและสัตว์ 2 พันธุ์คือ Arctic Golden และ Arctic Granny (www.isaaa.org)

โดยได้รับอนุญาตจากทั้ง 2 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และขณะนี้มีปลูกอยู่ในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 85,000 ต้น และจะเพิ่มอีก 500,000 ต้นเพื่อปลูกในปี 2561 อย่างไรก็ดีคาดว่าจะมีผลแอปเปิลชนิดนี้วางขายตามท้องตลาดภายในต้นปี 2560 (www.theverge.com/2017/1/19/14321944/gmo-non-browning-apples-on-sale-us-arctic)