ถก“สร้างตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา”

  •  
  •  
  •  
  •  

กยท. ร่วม ธ.ก.ส. จัดสัมมนา “สร้างตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา พัฒนาสู่การส่งออก” สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันเกษตรกร พร้อมก้าวสู่การแข่งขันอุตสาหกรรมยาง และส่งออกตลาดต่างประเทศ

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา พัฒนาสู่การส่งออก” ซึ่งได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่แปรรูปและพัฒนาผลผลิตยางพาราร่วมทั้ง 40 สถาบัน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ SMEs ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ กยท. และ ธ.ก.ส. รวมทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน หวังร่วมกันผลักดัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมก้าวสู่การแข่งขันทางด้านค้า ธุรกิจ การลงทุนภาคอุตสาหกรรมยาง โลจิสติกส์ และการส่งออกตลาดต่างประเทศ

           นายวิรัตน์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า การจัดสัมมนาหัวข้อ “สร้างตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา พัฒนาสู่การส่งออก”เป็นการให้ความรู้มุ่งสู่การส่งออกตลาดต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการ SMEs ในการแปรรูปยางพารา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานยางพาราที่เป็นวัตถุดิบ เช่น สินค้ายางแผ่นรมควันและยางอัดก้อนที่ผ่านมาตรฐาน GMP จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงความรู้ด้านนวัตกรรม สร้างทักษะในด้านการวางแผนและบริหารจัดการผลผลิต การแปรรูปให้ได้มาตรฐาน และด้านการตลาด การเจรจาซื้อขาย การค้า ให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราได้อย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจและแข่งขันกับตลาดภายนอกได้

            “โครงการฯ นี้ ได้รับความสนใจจากสถาบันเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้ง 40 สถาบัน สถาบันที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าแปรรูปยาง เป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่สำคัญ ยังมีกิจกรรมที่ยังสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรร่วมกัน เพื่อให้เข้มแข็งเติบโตในเวทีตลาดโลกได้ ” นายวิรัตน์ กล่าว

          ด้านตัวแทนสถาบันเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะจากยางพาราที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ ได้ความรู้ในเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับทีมงานสถาบันต่อไป ภาพรวมของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจรับความรู้ ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างดี ขอบคุณ กยท. และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการยกระดับสถาบันเกษตรกร เป็นการติดปีกความรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรได้ดีมาก

มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยาง