แม็คโครสนับสนุน“ยกระดับผักและผลไม้ไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  

นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร (คนที่ 3จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)   เป็นตัวแทนในการร่วมสนับสนุน โครงการความร่วมมือ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน”เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าของแม็คโครที่ผ่านการรับรองมาตรฐานThaiGAP มีความปลอดภัยสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาด้วยระบบ QR code อย่างยั่งยืน โดยการนำหลัก “เกษตร 4.0” ตามหลักโครงการสานพลังประชารัฐ คณะเกษตรสมัยใหม่ (D6)มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ