“บิ๊กฉัตร”รวมพลคน กษ.เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

“บิ๊กฉัตร” ควงรัฐมนตรีช่วยฯ”ชุติมา บุณยประภัศร” พร้อมปลัดฯ “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” ระดมพลคนกระทรวงเกษตรฯทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมจุดรองรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

        วันที่ 20 ต.ค.60  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อาทิ ทาสีรั้วกระทรวง ซุ้มประตูทางเข้าและกำแพงทางเข้าวัดปรินายกวรวิหาร ตลอดจนทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรฯ

          ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. ซึ่งมีจุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.ราชดำเนินนอก

          ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อนจะมีพระราชพิธีเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อาทิ การทาสีรั้วกระทรวง ซุ้มประตูทางเข้าและกำแพงทางเข้าวัดปรินายกวรวิหาร

           นอกจากนี้ยังทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้า สปก. ถึงแยก จปร. รวมถึงทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะเป็นจุดตั้งเต้นท์อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธี และจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการเกษตรด้วย