ชาว“ ซี.พี.กัมพูชา-ลาว” ร่วมถวายความอาลัย”ในหลวงร.9”

  •  
  •  
  •  
  •  

พนักงานชาว”ซี.พี.กัมพูชา-ซี.พี.ลาว” พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร แปรสัญลักษณ์เลข 9 และกิจกรรม “ซีพีเอฟร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” พร้อมกับประเทศต่างที่เครือซี.พี.ไปลงทุน

           นายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด เปิดเผยว่าคณะผู้บริหารและพนักงานชาวซี.พี.กัมพูชาพร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงการแปรสัญลักษณ์เลข 9 และกิจกรรม “ซีพีเอฟร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณสำนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

           ด้าน นายทำนอง พลทองมาก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ลาวจำกัด กล่าวว่า ชาวซี.พี.ลาวทั้งคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในส่วนของสำนักงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9พร้อมกันกับประเทศอื่นๆ และจัดแปรสัญลักษณ์เลข 9 ตลอดจนกิจกรรม “ซีพีเอฟร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ณ สำนักงานนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

         ทั้งนี้ชาวซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยตลอดจนประเทศที่เครือซีพีและซีพีเอฟเข้าไปลงทุนทำธุรกิจ อาทิ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน บังกลาเทศได้ผนึกพลังองค์กรในการปลูกดาวเรืองมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและได้ร่วมกันดูแลต้นดาวเรืองให้งอกงามและพร้อมที่จะเบ่งบานเหลืองอร่ามในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขณะเดียวกันบริษัทยังแจกกล้าพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้พนักงานและชุมชนโดยรอบนำไปปลูกที่บ้านของตนเองด้วย