ได้แล้วสุดยอดกลุ่มเกษตรกรคว้าแชมป์”ข้าวหอมมะลิไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  

          นางศุภมิตร เต็งเผ่ (ที่ 4 จากขวา)ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูและและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์มอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก2559/60 เป็นรถแทรกเตอร์จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 คัน และเงินรางวัล 20,000บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาทโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสบบงโดยมีนายสิงห์คำ แก้วคำปา (ที่ 5 จากขวา)ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านสบบงและประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสบบง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา