สยามคูโบต้าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  •  
  •  
  •  
  •  

        บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดพิมพ์หนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ลิขสิทธิ์จากมูลนิธิพระดาบส) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับหนังสือ “คำพ่อสอน” ได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป (จำนวนจำกัด)