“ฉัตรชัย”ร่วมถกอนุรักษ์มหาสมุทร

  •  
  •  
  •  
  •  

   พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แถวที่2 ที่ 2 จากขวา)เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความยั่งยืนของทรัพยากรทะเล หรือ Our Ocean Conference ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  5 – 6  ตุลาคมนี้ ณ สาธารณรัฐมอลตา โดยมีผู้นำทั่วโลกทั้งจากภาครัฐ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพบกันเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางทะเล ตลอดจนรับมือผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทะเลและมหาสมุทร