รางวัล”ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากที่ได้ดำเนินการกิจการด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อ ล่าสุด นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ“ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต สาขาส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ประจำปี 2560 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบด้านการเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ณหอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ท่ามกลางความยินและดีใจของครอบครัว และเพื่อนๆ