ปิดฉากประชุมAMAF+3 ไทยเจ้าภาพที่เชียงใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
         แถลงผลประชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (AMAF) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับ รัฐมนตรีประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ครั้งที่ 17 (AMAF+3) ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่ โดยเห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ในประเด็นต่าง ๆ 4 ด้านสำคัญ คือ 1.  ด้านความมั่นคงทางอาหาร  2. ด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3.ด้านป่าไม้ และ 4.ด้านประมง