100 ปีธงชาติไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

            100 ปี ธงชาติไทย: นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์