เปิดงาน“สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.”

  •  
  •  
  •  
  •  

   

          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งามอ.ต.ก.” กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ และช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับโดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝกผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้